Norsk-Spansk oversettelse av rotfestet

Oversettelse av ordet rotfestet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rotfestet på spansk

rotfestet
allmenn? sus raíces
Anagram av rotfestet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Både kong Haakon VII og kong Olav V har i sin ansvarsbevisste gjerning bidratt sterkt til å gi folkestyret forankring i forhold som ligger utenfor den daglige, politiske strid, sa stortingspresidenten, som tilføyet at når kongedømmet har fått en slik rotfestet stilling i folket og i vårt politiske system, skyldes det først og fremst at Kongens myndighet aldri er blitt utøvet anderledes enn i overensstemmelse med Stortingets og folkets forutsetninger.
2.Nynorsken er så rotfestet i norsk samfunnsliv at den klarer å stå imot hard motstand, sier den nye lederen i Noregs Mållag, Ola E. Bø.
3.Besvarelsen på" Fritt Norge med NATÖs meningsmåling er derfor i mine øyne en ny bekreftelse på hvor rotfestet viljen til forsvar om vår frihet er på tross av det pasifistiske stormløp som er forsøkt iverksatt mot forsvarsviljen.
4.De faggrupper som har kastet det gamle og noe puritanske legmannssyn overbord har fått rotfestet myten om den såkalte sykdomsteorien.
5.De nevner de velkjente begreper fra vår gamle nordiske tradisjon, som barnsøl, brudeøl og gravøl, og mener at disse ordene fra vår dagligtale viser hvor rotfestet alkohol er i vår kulturtradisjon.
6.Det forekommer oss at troen på streikevåpenets fortreffelighet egentlig ikke er så rotfestet.
7.En rotfestet overbevisning om at partiprogrammet er aldeles fortreffelig.
8.En visjon som først og fremst var religiøs og som var dypt rotfestet i jødiske tradisjoner og skikker slik de kom til uttrykk i den orientalske bakgrunn som disse jødene hadde.
9.Fordi redeligheten og integriteten var så konsekvent og rotfestet, var det umulig å ramme ham med uhederlighetens våpen.
10.Forholdene som avdekkes er i ferd med å bringe det politiske liv i vanry, og det får varselklokkene til å ringe i et land der det demokratiske system savner en rotfestet tradisjon.
11.Høyres sikkerhetspolitiske profil er nemlig klar og rotfestet.
12.I sentrale trosspørsmål representerer han kvasikristne, kommersielt pregede popsekter - dypt rotfestet i analfabetismen i den amerikanske storbyslum.
13.Industriell fremgang og vekst er i dag mer enn noen gang rotfestet i forskningen.
14.Islam er derimot dypt rotfestet i det egyptiske sam funn.
15.Med utilslørt entusiasme og en rotfestet kjærlighet til byen ivrer hun for aktiv bevaring av verneverdige byminner.
16.Men Tarkovskij er rotfestet i en annen tradisjon, selv om den åndelige uro kan fortone seg som beslektet.
17.Men han er minst like dypt rotfestet i zenbuddhismen og i samuraieposets krav om selvoppofrelse og lojalitet samt andre verdier fra det føydale Japan.
18.Men narkokulturen begynte og er mest rotfestet blant intellektuelle og de som kan kalles ressurssterke.
19.Når kong Olav idag innleder historiens første norske kongebesøk i Spania, kommer han til et monarki som er mindre rotfestet enn det norske.
20.Pengelens efter haiketur rundt i USA, ennå med holdninger rotfestet i landlivets skikk og bruk, møtte hun skipssamfunnets" style" som en ny og annerledes virkelighet.
21.Reagans respekt for Indira Gandhi er like rotfestet som hans misnøye med Gandhis ofte utfordrende samarbeide med den annen supermakt.
22.Selv om konkurransementalitet og mobbing er rotfestet i samfunnet, har elevene stort sett omsorg for hverandre.
23.Slike egenskaper er ikke rotfestet i en stat som bare er 35 år gammel.
24.Til det var jeg jo altfor sterkt rotfestet her med min tankeverden".
25.Til tross for en gylden fasade er og blir Iran et land med 38 millioner mennesker som fortsatt jevnt over er fattige, dårlig utdannet og dypt rotfestet i en tradisjon som setter likhetstegn mellom religion og nasjonalisme.
26.Tradisjonelle holdninger er langt mere rotfestet, og folk velger å få to barn, til tross for de sosiale godene de går glipp av.
27.Troen på borettslagets fortreffelighet er altså ikke mer rotfestet.
28.Velferdssamfunnet er dypt rotfestet og akseptert i vårt folk fordi det er blitt til i samarbeide, og fordi det er bygget på respekt for menigmanns krav om både offentlig helsetjeneste som en rettighet og mulighet til å velge privat helsetjeneste.
29.Vi som ikke er innvandrere, men er trygt rotfestet i hjemlig jordsmonn kan vanskelig fatte hva det er å komme som totalt fremmed til et annet land.
30.JAKTEN PÅ SUSAN" er intet selvportrett av regissøren Susan Seidelmann, men en lealøs komedie i munnrapp Hollywoodtradisjon, enda den er dypt rotfestet i New York.
Dine siste søk