Norsk-Spansk oversettelse av rotfylle

Oversettelse av ordet rotfylle fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rotfylle på spansk

rotfylle
allmennverb rellenar
Liknende ord

 
 

rotfylle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) rotfyllerotfyllenderotfyllet
Indikativ
1. Presens
jegrotfyller
durotfyller
hanrotfyller
virotfyller
dererotfyller
derotfyller
8. Presens perfektum
jeghar rotfyllet
duhar rotfyllet
hanhar rotfyllet
vihar rotfyllet
derehar rotfyllet
dehar rotfyllet
2. Preteritum (Fortid)
jegrotfyllet
durotfyllet
hanrotfyllet
virotfyllet
dererotfyllet
derotfyllet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rotfyllet
duhadde rotfyllet
hanhadde rotfyllet
vihadde rotfyllet
derehadde rotfyllet
dehadde rotfyllet
4a. Presens futurum
jegvil/skal rotfylle
duvil/skal rotfylle
hanvil/skal rotfylle
vivil/skal rotfylle
derevil/skal rotfylle
devil/skal rotfylle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rotfyllet
duvil/skal ha rotfyllet
hanvil/skal ha rotfyllet
vivil/skal ha rotfyllet
derevil/skal ha rotfyllet
devil/skal ha rotfyllet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rotfylle
duville/skulle rotfylle
hanville/skulle rotfylle
viville/skulle rotfylle
dereville/skulle rotfylle
deville/skulle rotfylle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rotfyllet
duville/skulle ha rotfyllet
hanville/skulle ha rotfyllet
viville/skulle ha rotfyllet
dereville/skulle ha rotfyllet
deville/skulle ha rotfyllet
Imperativ
Bekreftende
durotfyll
viLa oss rotfylle
dererotfyll
Nektende
duikke rotfyll! (rotfyll ikke)
dereikke rotfyll! (rotfyll ikke)
Dine siste søk