Norsk-Spansk oversettelse av sine

Oversettelse av ordet sine fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sine på spansk

sine
allmennverb deslizarse, hundirse, presionar
Synonymer for sine
Avledede ord av sine
Anagram av sine
Eksempler med oversettelse
John skriver til foreldrene sine en gang i måneden.
Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
Han mistet alle pengene sine.
Hjertet har sine grunner som forstanden ikke kan forstå.
Folk har en tendens til å undervurdere sine fremtidige behov.
I løpet av sitt liv frigjorde Franklin alle sine slaver.
Dette samfunnet folger sine egne lover.
Wiki
Sine er et kvinnenavn med flere opprinnelser. Det kan være: - av latinsk opprinnelse, utledet av Jeanne, en feminin form av Jean. Dette navnet er i sin tur en fransk form for Johannes, som er en nyere utgave av det gamle latinske navnet Iohannes som betyr «Gud er nådig».

Fler eksempler
1.80tallets vikinger" er bandets image, og efterhvert får de spesialsydde scenekostymer signert mannen som sto bak Kiss sine klær på 70tallet.
2.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
3.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
4.Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
5.At generalsekretæren i kommunistpartiets sentralkomite, formannen i Det øverste sovjets presidium, kamerat K. U. Tsjernenko i sine ungdomsår tjenestegjorde ved grensen er gjenstand for spesiell stolthet hos grensevaktene.
6.Ballerina" er et dystert melodrama hvor den norske forfatteren øser ut sine lidelser, med noe som ligner mistenkelig på entusiasme, skriver Nicholas de Jongh i The Guardian.
7.Bedriftene trenger sine overskudd for å kunne konsolidere seg, for å bli mer stabile og sikre arbeidsplassene.
8.Befolkningseksplosjonen" er nærmest blitt et synonym for en verden som kveles til døde av sine egne innbyggere, et efter sigende forutsigelig inferno.
9.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
10.Brev til Fidel Castro" er med sine 100 sider en liten bok.
11.Båtparaden" med alle modeller og nyheter, kjentfolk forteller om sine favoritthavner, oversikt over ankrings og badeplasser i Oslofjorden, på dagstur med seilbrett, jorden rundt med" Fredag" og mye annet stoff for båtfolk som her Arve Opsahl ombord i sin motorkrysser" Caroline 4".
12.Bøkstedt refererer observasjonar av den amerikanske psykologen DeCasper og medarbeidar ved Universitetet i North Carolina som tyder på at born før fødselen lærer å skilje mellom lydar, i dette tilfellet mor, far og andre sine røyster ; i tillegg forskjeller mellom verserytmer.
13.Dains me mæ" med sine konsertopptak ble et slags oppgjør med det Aleksandersen har gjort hittil i sin efterhvert lange rockkarriere.
14.De 90" vil ha den på sine premisser.
15.De burde søke om å få igjen skolepengene sine !" med adresse til de to foran nevnte.
16.De deltagende stater akter å gjøre det lettere for sine borgere å reise av personlige og yrkesmessige grunner".
17.De fire store", Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie banet imidlertid veien for dem gjennom sine dikterverk.
18.De folkevalgte synes å ha stått ganske maktesløse i sine forsøk på å snu den negative utviklingen.
19.De får vite alt, men det er jeg som er syk," sa en elleveåring med kreft om sine foreldre.
20.De gravende etater" (bl.a. vann og kloakkvesenet, veivesenet, Televerket og Oslo Lysverker) samordner alle sine gravinger.
21.De kjemiske våpen er så grufulle i sine virkninger at fredsbevegelsen muligens begår en unnlatelsessynd når den konsentrerer sin kampanje mot kjernefysiske våpen".
22.De unge rotløse", en avskyelig norsk titel for den danske" Isfugle", er vel litt flottenfeiersk i sine ekspressive kamerakjøringer, den har vel også dødpunkter.
23.Den nytiltrådte formann, Erling Norvik, framstiller med sine demagogiske fraser Høyre som det eneste trygge bolverk mot alle andres tankeløse angrep på menneskenes rett til bolig.
24.Den store skare av verdens befolkning ligger langt foran sine ledere når det gjelder å forstå krigens problemer.
25.Den største oppdagelse i min generasjon er at mennesket kan forandre sin livssituasjon ved å forandre sine holdninger.
26.Dere er jordens salt" sier Jesus til sine disipler i søndagensevangelium på allehelgensdag.
27.Det Norske Kammerkor" får ikke lov til å synge sine tre" verdslige" sanger i kirkerommet.
28.Det er av sine egne man skal ha det".
29.Det er et lands første plikt å sørge for sine innbyggeres sikkerhet.
30.Det er helt forståelig at Norges AutomobilForbund raser på vegne av sine 480 000 medlemmer".
Liknende ord

 
 

sine som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sinesinendesint
Indikativ
1. Presens
jegsiner
dusiner
hansiner
visiner
deresiner
desiner
8. Presens perfektum
jeghar sint
duhar sint
hanhar sint
vihar sint
derehar sint
dehar sint
2. Preteritum (Fortid)
jegsinte
dusinte
hansinte
visinte
deresinte
desinte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sint
duhadde sint
hanhadde sint
vihadde sint
derehadde sint
dehadde sint
4a. Presens futurum
jegvil/skal sine
duvil/skal sine
hanvil/skal sine
vivil/skal sine
derevil/skal sine
devil/skal sine
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sint
duvil/skal ha sint
hanvil/skal ha sint
vivil/skal ha sint
derevil/skal ha sint
devil/skal ha sint
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sine
duville/skulle sine
hanville/skulle sine
viville/skulle sine
dereville/skulle sine
deville/skulle sine
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sint
duville/skulle ha sint
hanville/skulle ha sint
viville/skulle ha sint
dereville/skulle ha sint
deville/skulle ha sint
Imperativ
Bekreftende
dusin
viLa oss sine
deresin
Nektende
duikke sin! (sin ikke)
dereikke sin! (sin ikke)
Dine siste søk