Norsk-Spansk oversettelse av skikket

Oversettelse av ordet skikket fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skikket på spansk

skikket
yrkeadjektiv hábil, capaz, diestro
  ferdighetadjektiv consumado, hábil
  yrkeadjektiv capaz, competente, idóneo
  personadjektiv diestro, hábil, mañoso, ducho, ambidextro, capaz, competente, perito, astuto
  hendigadjektiv diestro, capaz
  erfarenadjektiv experimentado, perito, experto
Synonymer for skikket
Avledede ord av skikket
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I motsetning til Lars Tjensvoll føler jeg meg temmelig overbevist om at mennesker i sin alminnelighet er ganske godt skikket til å treffe etisk kvalifiserte avgjørelser på egne vegne.
2.Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om folk er skikket til å ha sertifikat, sier han.
3.En person som har skutt ned og drept en annet menneske - uansett om det var i selvforsvar eller som følge av en straffbar handling - er ikke skikket til å utføre politiarbeide på en stund, sier Viken.
4.Målet for utdannelsen de får i folkeskolen er jo at de skal være skikket til å klare slike situasjoner.
5.Når man har 43 barn, må man arbeide hårdest på forholdet til det som har skikket seg dårligst.
6.Administrerende direktør Harald Henriksen i Industribanken, som har ydet lån på 20 millioner kroner til den nye hallen, sier til Aftenposten at HMV regnes for å være blant de norske verksteder som er best skikket til å påta seg oppdrag for oljevirksomheten.
7.Alle har skikket seg vel og holder kontakten med oss.
8.Amnesty har funnet det underlig at en" paranoid schizofren" person med en manifest" hebefrenlignende tilstand" allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
9.Av de fem medlemmene har vi to kvinner, og de er like godt skikket til å påse at jakt og viltloven blir ivaretatt som menn.
10.Da ville vi muligens hatt en elite, godt skikket til å motstå følgene av Kalmarunionen fra 1389.
11.Den prest som ikke vil la seg forplikte av annet enn sine erfaringer, er ennå ikke skikket til å gjøre tjeneste i Kirken.
12.Det er efter hans skjønn forkastelig at bystyret skal overlate oppgaver til folk som velgerne ikke kjenner og som kanskje er dårlig skikket for dem.
13.Det er en avgjort nedvurdering av kvinnen når man på denne måte prøver å sette ut av betraktning at hun har legning og anlegg som gjør henne bedre skikket enn mannen til spesielle oppgaver i samfunnslivet.
14.Det er nok flere som betrakter seg som best skikket til å fylle plassen efter Tsjernenko.
15.Det er undertegnede som ikke er" skikket" til å være prest.
16.Det gjør oss ikke dårligere skikket til å ta fatt på alle hverdagens små og store utfordringer.
17.Det går i særlig grad ut over de eldre, og det er nødvendig med en bedring av de trafikktekniske løsninger og et større informasjonstilbud som gjør eldre bedre skikket til å beherske trafikkravene.
18.Efterkommere efter Muhammed, eller mennesker som i kraft av personlige egenskaper er best skikket til å lede ?
19.En dyktig politiker, la oss kalle ham lærer, er ikke uten videre skikket som styremedlem i en fremtidsrettet bedrift.
20.Et faglig team følger henne i svangerskapsperioden og vurderer om hun er skikket til å ta vare på barnet efter fødselen.
21.Et rehabiliteringsprosjekt med tanke på at disse familiene skal få et faglig høyverdig og systematisk tilbud, for om mulig, igjen å bli skikket til å overta omsorgen.
22.Et slikt merke må ikke betraktes om et hundeeiersertifikat, at innehaveren er skikket til å ha hund.
23.Hans allsidige kunnskaper og hans gode penn gjorde ham vel skikket som reporter.
24.Har Reagans høye alder gjort ham mentalt og fysisk mindre skikket til å fortsette fire år til som president ?
25.Her står det et avsnitt om lærerutdannelsen som er egnet til å forferde dem som måtte ha trodd at en lektor i videregående skole var særdeles vel skikket.
26.Hverken jeg eller laget tjener på at jeg starter hvis jeg ikke føler meg 100% skikket til oppgaven.
27.I eftertid kan vi se at det også var andre egenskaper som gjorde Berggrav så vel skikket for bispeembedet.
28.I motsetning til Lars Tjensvoll føler jeg meg temmelig overbevist om at mennesker i sin alminnelighet er ganske godt skikket til å treffe etisk kvalifiserte avgjørelser på egne vegne.
29.I stedet kan vi fortsette å diskutere om Kirken er skikket.
30.Kirken legger en kunnskapsmessig (teologisk) vurdering til grunn når den avgjør hvem som er skikket til å inneha læreansvar.
Dine siste søk