Norsk-Spansk oversettelse av skjematisk

Oversettelse av ordet skjematisk fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skjematisk på spansk

skjematisk
tekniskadjektiv esquemático
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeidsgiveren går skjematisk frem efter eksamensvitnesbyrdene til vedkommende søker.
2.Det finnes dem som forsøker å stanse sosialismen med en doktrinær, skjematisk holdning og ser kjetteri i enhver aktivitet som ikke passer inn i dette skjemaet, sa han.
3.Denne skissen viser skjematisk hvordan et produktspekter i et havbruk kan bygges opp.
4.Det må understrekes at oversikten er både usikker og svært skjematisk, dels på grunn av det usikre grunnlagsmateriale, og dels fordi det ikke er skjelnet mellom divisjonstyper (panser, mekanisert, luftlande).
5.En promilledom må ikke bli noe man tar lett på fordi håndhevelsen oppfattes som håpløst skjematisk.
6.Et mer skjematisk og standardisert regelverk må avløse det eksisterende, hevder ligningsnevnden.
7.I utgangspunktet bør vi stille oss positive til en utvikling i vestlig samarbeid i retning av det som noe skjematisk er kalt en" topilarutvikling".
8.Jeg har med hensikt uttrykt meg unyansert og skjematisk.
9.Klangen i de eldste" musikkbildene" blir noe sped og utførelsen i de mer naturalistiske maleriene virker til tider mer skjematisk enn fortettet.
10.Men, så skjematisk er bare ikke menneskekroppen.
11.Skjematisk skisse av gassinstallasjon efter de nye forskrifter.
12.Svært skjematisk kan man altså si at Arbeiderpartiet vil skape en" god sirkel" i økonomien ved først å sprøyte inn midler i den offentlige sektor som igjen kan skape øket efterspørsel og produksjon av varer og tjenester.
13.Ulempene er at forenklede forelegg fungerer helt skjematisk og opererer med faste bøtesatser, som ikke tar hensyn til inntekt.
14.Vel kan man si at den drevne dramatiker har gjort enkelte profesjonelle håndverkergrep som styrer vår oppmerksomhet inn i noe skjematisk opptrukne baner, men i AnneKarin Hyttens overskuddspregede regi er det på Oslo Nye blitt en forestilling med latter i øyet og gråt i halsen, og med den befrielse i seg som godt teater alltid gir.
15.Dette ble forlatt fordi det ble for skjematisk og gjennomsnittlig med de store variasjoner som var i lønningene.
16.Elevene får liten anledning til å argumentere for eget syn, det hele blir for skjematisk og snevert.
17.Jeg finner det nesten unødvendig å gjenta at denne formen for ofte svært enkel oppbygget skjematisk naturpresentasjon ikke er naturalisme, i betydningen naturstudium.
18.Kort og skjematisk går skillet mellom en arabisktalende, muslimsk landsdel i nord og en sydlig landsdel med en sort befolkning som dels er kristen, dels dyrker ulike stammereligioner.
19.Min argumentasjon er skjematisk, unyansert og prinsipiell.
20.Nå er nok ikke virkeligheten fullt så skjematisk som det," selektivitet" er fortsatt et nøkkelord.
21.Og vi forsøker å gjennomføre alle avlivninger så skjematisk som mulig.
22.Skjematisk sagt består danseren av fire elementer : hodet, armene, kroppen og bena, og de kvinnelige danserne har en del å jobbe med for å få disse naturlig koordinert.
23.Ut fra en skjematisk datering av helleristninger på stilistisk grunnlag har professor Sverre Marstrander sagt at Ekebergristningene ble laget mellom år 2000 og 1000 f.Kr.
Dine siste søk