Norsk-Spansk oversettelse av slutte med

Oversettelse av ordet slutte med fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slutte med på spansk

slutte med
allmennverb terminar en, acabar en
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Men likevel kan en ikke slutte med å undre seg over at det blant relativt opplyste mennesker er mulig å rendyrke den politiske propagandakunst så utspekulert plumpt og dumt - som sovjetrusserne kan det.
2.Vil du slutte med stoff, må du slutte helt.
3.Både Gary Hart og Walter Mondale kan vinne et oppgjør med president Ronald Reagan, men da må de slutte med å kutte hverandre opp i småbiter.
4.De enkelte lands regjeringer må slutte med subsidier til skipsbyggingsindustrien.
5.Efter at jeg mottok en truseltelefon i de groveste ordelag, ba jeg Marianella slutte med arbeidet, men hun svarte at det var ikke noe å bry seg om og fortsatte som før.
6.Hvis legene fikk gi idrettsutøverne råd om når de bør slutte med dopingpreparater foran store konkurranser med dopingtester, vil vi ikke risikere en ny" ulykke" lik den bryteren Thomas Johanssson ble rammet av, sier" huslegen" Bo Nordback.
7.Ja, selv om det betyr mye arbeid og streng kontroll, har vi ingen planer om å slutte med det.
8.Jeg kommer aldri til å slutte med showbusiness, sier Yngvar Numme.
9.Jeg synes man burde slutte med å ta disse tallene alvorlig.
10.Jeg tror ikke at det virker skremmende på misbrukere at de må være konsekvente når de velger å slutte med stoff.
11.Reduksjonene har uten tvil en meget negativ innvirkning på stabiliteten i oljemarkedet og på efterspørselen efter OPEColje, fremholdt oljeminister Subroto, som ba industrilandene om å slutte med den skadelige nedbyggingen av oljelagrene.
12.Tiden som" dopingmisbruker" har vært forferdelig, sier en meget skuffet Bjørn Solberg, som vurderer å slutte med konkurranseskytingen.
13.Vi skulle slutte med å innføre varer som bær, sopp og kryddervekster fra utlandet, mente de som grunnla Nyttevekstforeningen.
14.Avsløringene vil neppe slutte med dette.
15.Boikotten mot firmaet skyldtes at det oppmuntret kvinner i utviklingsland til å slutte med å gi brystmelk til fordel for Nestles tørrmelk, som ofte ble tilbudt gratis.
16.Byrettsdommer Lunde opplyser at han i denne konkrete saken mente at kriteriene for samfunnstjeneste var oppfylt, blant annet fordi den domfelte var sterkt motivert for å slutte med kriminelle handlinger.
17.Da det ble kjent at NRK skulle slutte med å vise Dynastiet, oppstod det lettere panikkstemning i klubben.
18.Da jeg oppdaget at det gikk bra på skolen, og at det ikke var så enkelt å slutte med svømmingen, bestemte jeg meg for å satse igjen.
19.Da skal jeg slutte med å pisse i suppen, svarte stuerten.
20.De mener at han har fått alvorlig syke folk til å slutte med medisiner som de har fått av lege.
21.Den amerikanske forhandlingsdelegasjonen hevdet at den innebar at Japan kommer til å slutte med all hvalfangst i 1988.
22.Denne ekstrajobben kan legen måtte slutte med, eller pasienten kan bli avkrevd noen kroner ekstra - 3040 kroner i gjennomsnitt.
23.Det bør du slutte med.
24.Det kan han neppe slutte med.
25.Det meldes fra pålitelig hold at charmetrollet Fallon, alias Pamela Sue Martin, som vi har kunnet følge i mer enn førti episoder i den omstridte TVserien" Dynastiet", snart kommer til å slutte med innspillingene.
26.Det må vi slutte med.
27.Det var Fritidsseksjonen i Bergen kommune som hadde benyttet giftstoffet sodaklorat på lekeplasser, men seksjonen har nå på eget initiativ bestemt seg for helt å slutte med å spre dette ugressmiddelet, efter at en henvendelse til Landbruksdepartementets giftavdeling ennå ikke var blitt besvart.
28.Det var kriminalsjef Arne Huuse som tok opp problemet med førstestatsadvokat Anstein Gjengedal, og det er allerede gitt beskjed til domskontoret om å slutte med å innkalle folk som venter å sone sin straff.
29.Det vi vet er at vi fikk 40 prosent av kvinnene til å slutte med narkotiske stoffer i svangerskapsperioden og at dette resulterte i færre for tidlig fødte barn og større lengde og vekt på barna i forhold til tilsvarende barn i perioden 197580.
30.Dette burde statssekretæren snarest rydde opp i og slutte med usaklige spark mot det sykehus hun tross alt er arbeidsgiver for.
Dine siste søk