Norsk-Spansk oversettelse av småprate

Oversettelse av ordet småprate fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

småprate på spansk

småprate
allmennverb hablar, charlar
Fler eksempler
1.Da pressekonferansen var over, tok han seg tid til å skrive autografer og å småprate med folk.
2.De tok seg tid til både å småprate og fleipe litt underveis.
3.Han skal småprate med meteorologen, utlyse en spørrekonkurranse, ringe til en person han liker, eller misliker, alt efter hva de finner på i farten, forteller Osvold.
4.Dere skal bare stå rett opp og ned med champagneglassene og småprate som under et virkelig cocktailselskap.
Liknende ord

 
 

småprate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) småpratesmåpratendesmåpratt
Indikativ
1. Presens
jegsmåprater
dusmåprater
hansmåprater
vismåprater
deresmåprater
desmåprater
8. Presens perfektum
jeghar småpratt
duhar småpratt
hanhar småpratt
vihar småpratt
derehar småpratt
dehar småpratt
2. Preteritum (Fortid)
jegsmåpratte
dusmåpratte
hansmåpratte
vismåpratte
deresmåpratte
desmåpratte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde småpratt
duhadde småpratt
hanhadde småpratt
vihadde småpratt
derehadde småpratt
dehadde småpratt
4a. Presens futurum
jegvil/skal småprate
duvil/skal småprate
hanvil/skal småprate
vivil/skal småprate
derevil/skal småprate
devil/skal småprate
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha småpratt
duvil/skal ha småpratt
hanvil/skal ha småpratt
vivil/skal ha småpratt
derevil/skal ha småpratt
devil/skal ha småpratt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle småprate
duville/skulle småprate
hanville/skulle småprate
viville/skulle småprate
dereville/skulle småprate
deville/skulle småprate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha småpratt
duville/skulle ha småpratt
hanville/skulle ha småpratt
viville/skulle ha småpratt
dereville/skulle ha småpratt
deville/skulle ha småpratt
Imperativ
Bekreftende
dusmåprat
viLa oss småprate
deresmåprat
Nektende
duikke småprat! (småprat ikke)
dereikke småprat! (småprat ikke)
Dine siste søk