Norsk-Spansk oversettelse av solidaritet

Oversettelse av ordet solidaritet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

solidaritet på spansk

solidaritet
allmennsubst. solidaridad [f]
Synonymer for solidaritet
Liknende ord

 
 

Wiki
Solidaritet er også navnet på et polsk fagforbund. Solidaritet er et begrep som beskriver en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper. Ordet benyttes ofte i fagpolitiske sammenhenger, og også til å uttrykke støtte til folk i den tredje verden.

Fler eksempler
1.La oss bruke 17. mai til å vise solidaritet med dem som har innvandret til Norge.
2.Langt fra Polen" av amerikanerinnen Jill Godmilow hadde man sett frem til med spenning, fordi den skulle være en halvdokumentarisk fremstilling av de dramatiske begivenheter fra etableringen av Solidaritet, den polske motstand frem til idag og hvorledes Solidaritet ble behandlet i amerikansk TV.
3.Solidaritet med det ufødte liv" er blitt et slagord i religiøse tidsskrifter og av partipampene som ønsker å forandre vår nåværende abortlovgivning.
4.Vi bevarer fremdeles vår lojalitet og solidaritet" med amnestiforslaget, sa Strauss efter et partimøte i München mandag, der forslaget fikk full støtte.
5.(NTBAFPReuter) Den tidligere nestformannen i den forbudte polske fagbevegelsen Solidaritet, Andrzej Gwiazda, ble løslatt tirsdag i henhold til amnestiet som nasjonalforsamlingen vedtok i helgen.
6.(New York Times) Undergrunnskomiteer av Solidaritet, som er aktive på minst 20 av Polens største fabrikker, har sluttet seg til en vodkaboikott som kirken har tatt initiativ til.
7.Advokat SilaNowicki var tidligere juridisk rådgiver for Solidaritet.
8.Den norske lægeforening har demonstrert maktsyke når det gjelder særinteresser og svakhet når det gjelder solidaritet.
9.Det er de ansattes eget forslag, sier banksjef Otto Myhre som er glad for funksjonærenes solidaritet, men understreker at det bare dreier seg om desember måned.
10.Det vi trenger, er omsorg og solidaritet, både der vi bor og arbeider.
11.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
12.Han ble dømt til to års fengsel fordi han under krigstilstanden aksepterte å representere Solidaritet gjennom den midlertidige koordinasjonskomiteen.
13.Hva kan Solidaritet NorgePolen gjøre ?
14.Ifølge denne konvensjonen kan ingen fagforening oppløses, men det skjedde likevel med Solidaritet.
15.Jerzy Popieluszko døde for at Solidaritet skulle leve, sa Lech Walesa (bildet) da den unge presten ble gravlagt i Warszawa.
16.Man må jo vise solidaritet med det arbeidende folk, så de må jo være takknemlige som får lov å betale regningen, sa Thoresen som minnet om at skattebetalernes gavepakke til studentene utgjør vel 30 millioner kroner.
17.Norge har alltid vist solidaritet med folk i den tredje verden, og vi ønsker på denne måten å vise vår respekt og ære for den norske befolkningen som prøver å etablere en ny verdensordning, både når det gjelder økonomi, teknikk, informasjon og sosialt.
18.Norske konservative bør få bedre kunnskap om den konservative bevegelse i Polen, og det bør føre til en mer aktiv form for solidaritet med polakkene.
19.Når jeg nå ikke kommer til å fornye medlemskapet mitt i fagforeningen, er det en reaksjon på manglende solidaritet journalister imellom.
20.Polakkene var iferd med å sovne inn, og dette mordet har vekket dem, sa en tidligere aktivist i den forbudte fagbevegelsen Solidaritet.
21.Solidaritet gikk for fort frem, bevegelsen kjente ikke sin besøkelsestid og maktet ikke å virke innenfor rammen av dens gitte historiske forutsetninger, forklarte den greske statsminister.
22.Solidaritet idag er ikke å presse lønningene enda lenger enn det vi har råd til.
23.Solidaritet og fasthet er viktigere enn noensinne innenfor det atlantiske samfunn, slik Norge så klart innser, fremholdt Reagan.
24.Sosialdemokratenes holdning i Danmark svekker den atlantiske solidaritet.
25.Sosialisme er menneskelig likeverd og solidaritet der ingen krenker eller undertrykker andres rettigheter.
26.Ved å delta i homomarsjen har alle vi som tidligere bare i ord har gitt vår støtte til den homofile frigjøringskampen, en chanse til å vise vår solidaritet, fremholder de fire.
27.Vi priser dette initiativet fra den norske kirke som et uttrykk for solidaritet med et lidende folk og en anerkjennelse av behovet for fred i dette området, heter det i uttalelsen.
28.Vi vil demonstrere vår vilje til å kjempe for et uavhengig og rettferdig Polen og vårt beredskap til å styrke Solidaritet og forsvare alle politiske fanger, heter det.
29.Vår solidaritet med medmennesker må ikke la seg begrense av ulike politiske systmer.
30.. å fortsette arbeidet med å utvikle en skole med stor vekt på omsorg, samarbeide og solidaritet.
Dine siste søk