Norsk-Spansk oversettelse av som flyter

Oversettelse av ordet som flyter fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

som flyter på spansk

som flyter
allmenn? que fluye
Eksempler med oversettelse
Ideer tilhører ingen, de flyter i luften.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg ser stormen og de døde kroppene som flyter i vannet i båten vår.
2.De ønsker også en større andel av elvevannet som flyter gjennom hindudominerte nabostater.
3.Det er i sannhet utrolig store mengder informasjon som flyter gjennom Oslo kommune i løpet av ett år, og ingen har vel oversikt over hvor de nødvendige opplysninger til enhver tid er å finne.
4.Det er trerammer med et tak av nett som flyter i sjøen.
5.Disse skal brukes til å ringe inn fett som flyter opp fra den døde silden.
6.Forsøkene ga oss også nye opplysninger om bruk av dispergeringsmidler på emulgert olje som flyter i havoverflaten.
7.Froskeeggene legges i en samlet masse, som flyter i vannflaten.
8.Han er Dance Societys sterke mann, full av originale ideer som flyter lett og luftig over det maskinmessige kompet.
9.I den kunstige bosetningen, som flyter i evig solskinn, blir daglengden holdt under kontroll.
10.I et slikt velvære blir selv noen sardiner festmat, og hva som flyter i den gamle saftflasken, er det bare jeg som vet.
11.Japan må i så fall produsere en type beholdere som er sikret mot å springe lekk ved flyhavari, og som flyter opp dersom flyet skulle styrte i havet.
12.Jentene har ingen tilhørighet i det vanlige yrkesliv og har problemer med sin kjønnsidentiet som flyter sammen med måten å skaffe seg penger på, fremholdt Lavik.
13.Med de åndsstrømninger som flyter i samfunnet vårt idag, må en derfor regne med at folkekirkeordningen vil gi stort spillerom for nedbrytende krefter, enten kirken er nært knyttet til Staten eller ikke.
14.Men nå finner de lærdeste folk ut at selv Bibelen må settes til side for den strøm av nye tanker som flyter utover landet.
15.Nok en gang har Endresen levert intelligente, følsomme tekster som flyter naturlig.
16.SELMA Lagerlöf beskrev engang den svenske hovedstaden meget treffende som" byen som flyter på vannet" ; den stolte Mälardrottning beliggende på 14 øyer forbundet med hele 40 broer og med utsikt til glitrende hav og sjø på alle kanter, noe som også har gitt den navnet" Nordens Venedig".
17.Sjøsyken som pleier å velte innover oss straks vi setter foten på dekk av noe som flyter, var fraværende denne gang.
18.Slemmestad er ikke et lag som flyter på fysikk og robuste spillere, men har et spillende mannskap som praktiserer en offensiv og tiltalende fotball.
19.Hver eneste dollar som flyter fra USA til SydAfrika bidrar til å styrke aparatheidregimets mur rundt seg selv.
20.I tillegg til dårlig vær har vi vinterstid og utover våren isfjell som flyter i farvannene utenfor Newfoundland.
21.Alt som flyter er velkomment mål for angriperne.
22.Alt som flyter skal senkes.
23.At trafikk som flyter, medfører lavere priser på varer og øket konkurranseevne for næringslivet, er det langt færre som forstår.
24.Benjaminsen opplyser at han nå ikke lenger vil ta ombord gjenstander som flyter i sjøen.
25.De har vært i Antarktis mange ganger tidligere for å studere disse iskolossene som flyter i havet rundt det antarktiske kontinentet, før de flyter nordover og smelter.
26.Det er denne utvikling som ofte betegnes" informasjonssamfunnet", og som altså er noe helt annet enn et samfunn som flyter over av teknikk.
27.Det er mange som ikke får særlig glede av de pengene som flyter inn når de begynner å bli gamle og gebrekkelige.
28.Det lukter endel og råtten sild som flyter opp blir til hvite partikler ved den minste berøring.
29.Et stort blått bilde kan være Loires tunge vannmasse som flyter avsted under den klare sommerhimmel.
30.For kanalen er mer enn en lokal begivenhet i strandkanten, penger som flyter inn den veien forgyller også nabokommunene og norsk turisme i det store og hele.
Dine siste søk