Norsk-Spansk oversettelse av spedalskhet

Oversettelse av ordet spedalskhet fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spedalskhet på spansk

spedalskhet
medisinsubst. lepra [f]
Liknende ord

 
 

Wiki
Spedalskhet, også kalt Hansens sykdom eller lepra (det vitenskapelige navnet), er en infeksjonssykdom forårsaket av lepra-basillen Mycobacterium leprae. Bakterien ble første gang beskrevet i 1873 av den norske legen Gerhard Henrik Armauer Hansen, og dette var første gang en mikroorganisme ble identifisert som årsak til en kronisk sykdom, og andre gang for en sykdom i det hele tatt. Spedalskhet affiserer særlig hud og nerver, infeksjonen kan behandles, men følgetilstandene er kroniske.

Fler eksempler
1.Den 30. januar vil Den internasjonale lepradag bli markert i de land der spedalskhet er et helseproblem, men også en rekke andre land bruker dagen på forskjellige måter til å henlede oppmerksomheten på at det ennå finnes bortimot 20 millioner spedalske i verden.
2.Den kommer til å påvirke samfunnene, menneskene og kulturelle mønstre på samme måte som de historiske pest, spedalskhet og syfilisepidemiene, sier professor Wigzell.
3.Sykdommen bidrar til å isolere pasienten som støtes ut i en tilværelse av spedalskhet, mente Gr
Dine siste søk