Norsk-Spansk oversettelse av splintre

Oversettelse av ordet splintre fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

splintre på spansk

splintre
dividereverb rajar, hender
  vinduverb hacer añicos, hacer pedazos
  organisasjonverb dividir
Synonymer for splintre
Avledede ord av splintre
Fler eksempler
1.Dessverre er det få av fotografene som har forsøkt å splintre det bedragerske speilbildet av virkeligheten som har trollbundet vår kultur i 145 år.
Liknende ord

 
 

splintre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) splintresplintrendesplintret
Indikativ
1. Presens
jegsplintrer
dusplintrer
hansplintrer
visplintrer
deresplintrer
desplintrer
8. Presens perfektum
jeghar splintret
duhar splintret
hanhar splintret
vihar splintret
derehar splintret
dehar splintret
2. Preteritum (Fortid)
jegsplintret
dusplintret
hansplintret
visplintret
deresplintret
desplintret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde splintret
duhadde splintret
hanhadde splintret
vihadde splintret
derehadde splintret
dehadde splintret
4a. Presens futurum
jegvil/skal splintre
duvil/skal splintre
hanvil/skal splintre
vivil/skal splintre
derevil/skal splintre
devil/skal splintre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha splintret
duvil/skal ha splintret
hanvil/skal ha splintret
vivil/skal ha splintret
derevil/skal ha splintret
devil/skal ha splintret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle splintre
duville/skulle splintre
hanville/skulle splintre
viville/skulle splintre
dereville/skulle splintre
deville/skulle splintre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha splintret
duville/skulle ha splintret
hanville/skulle ha splintret
viville/skulle ha splintret
dereville/skulle ha splintret
deville/skulle ha splintret
Imperativ
Bekreftende
dusplintr
viLa oss splintre
deresplintr
Nektende
duikke splintr! (splintr ikke)
dereikke splintr! (splintr ikke)
Dine siste søk