Norsk-Spansk oversettelse av stål

Oversettelse av ordet stål fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stål på spansk

stål
metallersubst. acero [m]
Avledede ord av stål
Anagram av stål
Liknende ord

 
 

Wiki
Stål, en legering med jern og karbon som de primære legeringselement. En klassisk definisjon er at stål er jern-karbon legeringer med opp til 2,1 prosent karbon. Karbonet gjør stålet sterkere ved å legge seg interstitielt mellom jernatomene i krystallgitteret (med interstitielt menes at de ligger fullstendig mellom), slik at det ikke er direkte kontakt mellom jernatomene.

Fler eksempler
1.Safina al Arab" ble solgt til Taiwan for 4,2 millioner dollar, som tilsvarer en pris på 97 dollar pr. tonn stål.
2.Bedrifter, spesielt i stål og maskinindustrien, er i ferd med å øke mannskapsstyrken akkurat nå.
3.Det vil sikkert komme nye legeringer av stål som er bedre enn idag.
4.Dette er et verktøy som brukes for å kappe stål.
5.Forhandlingene skal fortsette på basis av den avtale som foreligger, og selve stiftelsen av Norsk Stål A / S er utsatt inntil man ser om partene blir enige om det andre avtalekomplekset, sier adm. direktør Kaspar K. Kielland i Elkem til Aftenposten.
6.Hotellene kan være konstruksjoner som bygges i stål eller betong, uttaler direktør Matheson, som legger til at hotellene kan slepes fra byggestedet til et aktuelt turiststed.
7.Må en impresario ha nerver av stål ?
8.Oljeingeniørene trenger ikke nye materialer, for de kan alltid klare seg med stål og betong.
9.Vi føler oss på hjemmebane når det gjelder produkter både i metall og stål efter mangeårige leveranser til shipping / offshore, byggesektoren og lystbåtsektoren.
10.Vi utelukker ingen ting når det gjelder stål, sier Brock.
11.2500tonnerne får lasterom, laste og losseutstyr i rustfritt stål.
12.40 15 meters konstruksjon i to etasjer av stål og glass.
13.ALackering lakkerer aluminiumprofiler, aluminiumplater og komponenter i stål og aluminium for bygningsindustrien.
14.ATLAS STÅL A / S i Lillehammer skal overtas av de ansatte.
15.Adm. direktør Per Bakken i Norsk Jernverk sier til Aftenposten at Jernverket har forsikret at Norsk Stål A / S ikke vil bli behandlet anderledes enn andre grossister av stålverkene.
16.Alle stedene skapte også strandsperringene store problemer - flere rekker av stål, tømmer og betongsperrer, for en stor del minert.
17.Alt sammen i stål og plastlaminater med fantastiske mønstre og urovekkende farvekombinasjoner.
18.Anbudssummen var på ca. 10 millioner kroner og omfatter foruten selve byggverket i stål og betong også oppgaven med å sprenge en fundamentgrop ca. 10 meter dyp og åtte meter i diameter.
19.Andre eksempler er garanterte minimumspriser på landbruksvarer og jern og stål, og forbehold som nasjonale leveranser til forsvaret, flyindustri og annen kommunikasjon.
20.Andre påpeker at importkvoter vil avskjære den industri som er avhengig av stål fra billigere råvarer og presse prisene oppover.
21.Arbeidsplassene er gått tapt innen skipsbygging, stål, kull og tung mekanisk industri, mens nyetableringene skjer innen petrokjemi, elektronikk, farmasøytisk industri og telekommunikasjoner.
22.Arild Monsen foretrekker stål i ben og armer.
23.Avtalen om dannelsen av Norsk Stål ble inngått i begynnelsen av oktober, med forbehold om at Jernverkets deltagelse blir godkjent av myndighetene.
24.Bare i løpet av juli måned øket den amerikanske import av stål med 871 000 tonn i forhold til samme måned ifjor.
25.Bedriften avslutter nå produksjonen av 15 000 tonn stål til Malaysia.
26.Bedriften vil basere sin fremtid på stål.
27.Begge plattformene er bygget i stål og består av et understell, en dekksramme og to moduler.
28.Blikkvalseverket forbruker årlig ca. 80 000 tonn stål, og brorparten av dette har hittil vært levert av moderselskapet Norsk Jernverk, som har valset sitt stål hos en nederlandsk produsent.
29.Bortsett fra armeringsstål, som leveres fra Christiania Spigerverk og Norsk Jernverk til norske grossister, importeres store mengder av det stål vi bruker i Norge, blant annet stålet til Nordsjøen.
30.Bruk ren kjele, helst av rustfritt stål.
Dine siste søk