Norsk-Spansk oversettelse av stamme

Oversettelse av ordet stamme fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stamme på spansk

stamme
allmennsubst. clan [m]
  tresubst. tronco [m]
  bankbevegelsesubst. talón [m], matriz [f]
  biologisubst. fílum [m], filo [m]
  etnologisubst. tribu [f]
  stemmeverb balbucir
  medisinverb tartamudear
Synonymer for stamme
Avledede ord av stamme
Liknende ord

 
 

Wiki
Stamme har flere betydninger: - Stamme, del av en plante - For trestamme, se Tre - Stamme, ordets rot - Stamme, gruppe mennesker/dyr - Se Gruppe - Stamme, biologisk avatammingshierarki («Mennesket stammer fra apene») - Stamme, systematisering av forfedre («De fleste nordmenn stammer fra Harald Hårfagre») - Å Stamme, talefeil der en gjentar ofte starten av et ord før en klarer å fullføre hele ordet.

Fler eksempler
1.Er du overrasket over at både Quislingpapirene og NSarkivet nå ser ut til å stamme fra offentlige arkiver ?
2.Hvor de grønne maur drømmer" er en enkel klar og direkte beretning i halvt dokumentarisk stil om en stamme australnegre som forsøker å verge sitt hellige sted mot et grubeselskaps bulldozere på jakt efter uran.
3.Øst for den store bre"," Apacheindianere, jakten på den tapte stamme" og" Landet med de kalde kyster".
4.Det fremgikk klart av samtalen at de innfødte som fortalte dette var fra en annen stamme, som ikke sto i noe særlig vennskapelig forhold til folkene fra stammen som hadde ribbet bøyen, sier Blaasmo.
5.Det meste av det vi finner ser ut til å stamme fra turister som har vandret i området.
6.Disse havets frukter har man så bragt til Austevoll syd for Bergen og klart å dyrke frem en stamme som nå skal bli til glede også for norske restaurantgjester.
7.Greier vi å opprettholde en felles svensknorsk stamme skal vi være fornøyde.
8.Har det fremkommet hvorfor den enkelte begynte å stamme ?
9.IBMkonsernet har de senere år lagt vekt på at en stadig større del av konsernomsetningen skal stamme fra direkte salg fremfor leieinntekter.
10.Mr. Crafford, sa jeg med blikket stivt festet på den hårete vorten mens jeg febrilsk tok meg sammen for ikke å stamme.
11.Reduserer vi kadrene i alvorlig grad, kan det ta 1015 år å bygge opp en stamme av brukbart personell hvis vi igjen skulle ønske det.
12.Vi regner med en vekst iår på ca. 50 prosent, og at bare knappe 40 prosent av omsetningen vil stamme fra salget i Norge, sa adm. direktør Rolf Skår i Norsk Data til Aftenposten.
13.5,8 millioner kroner, hvorav 300 000 kroner kommer fra Norske Melkeprodusenters Landsforbund og Norges Kjøtt og Fleskesentral, har vært nok til å dekke norsk medvirkning til bygging av 23 fellesfjøs, til innkjøp og forsendelse av en stamme på 25 norske geiter, til et samarbeidsprosjekt mellom Norges Landbrukshøgskole og to portugisiske forskningsinstitusjoner og transport av over 800 norske kvigekalver.
14.Aase mistenkte fiskesuppen for å stamme fra en pose og hva den gratinerte løksuppe angikk, kunne den nok forlenget oppholdet i ovnen en smule av hensyn til gratineringen - men for 1516 kroner kan man ikke forvente all verden.
15.Antikvarbokhandlere i Oslo som Aftenposten har kontaktet, har liten tro på at de dagbøker, brev og andre personlige papirer efter Vidkun Quisling som de har hatt til salgs, kan stamme fra det arkiv som nå er funnet.
16.Bakgrunnen for bråket er at Fyhn i et innlegg her i Aftenposten lørdag 1. september hevdet at lekkasjer til pressen kunne stamme fra ektefeller og samboere til politifolk.
17.Bakgrunnen for denne uvanlige reaksjon fra foreningens side, er den konflikt som er oppstått ved kammeret efter at Truls Fyhn i et innlegg i Aftenposten hevdet at sakslekkasjer til pressen kunne stamme fra sjekkheftetips gitt av politifolks ektefeller og samboere.
18.Britisk politi skal ha fått anledning til å studere" fabrikken", og det utelukkes ikke at utstyr til Brightonbomben, og også Harrodsbomben i desember ifjor, kan stamme fra huset utenfor Dublin.
19.Da tødde han opp straks - og kunne holde på helt til han begynte å stamme.
20.Danske og norske Mynter fra Knud Den Store til De Høilovlige Konger af Den Oldenborgske Stamme.
21.De har (hos primitive folk) stort sett bare gyldighet overfor medlemmer av den samme gruppe eller stamme.
22.De har funnet at en måte å få frem en stamme forfattere som nedlegger nødvendig arbeide i å holde sprogk, debatt, historie og informasjon levende gjennom bøkene, er å betale for bruken gjennom bibliotekene.
23.De skal stamme fra Sovjetrepublikken Tadsjikistan, som grenser til Afghanistan og der innbyggerne er av et iransk folkeslag.
24.Den blanding av giftgasser som menes påvist brukt, må ifølge den belgiske toksikologen Auby Heyndrickx ved universitet i Gent stamme fra SovjetUnionen.
25.Den faste stamme av morgenfriske fiskere stimer mot Ulvøybroen fra alle kanter av byen.
26.Den yngre stamme, aspirantene fra 10 til 12 år og juniorene under 14 år, deltok på lokale leire tidligere i sommer og var derfor ikke representert på Mære.
27.Derimot er de to kvist"hoper" uomtvistelig to såkalte" kastevarp", og kan stamme fra en annen historie, som utspant seg noe senere, nemlig i 1808.
28.Dermed bestemte man seg for å prøve å bedekke med Peyton Hanover, en hingst med fin stamme, men uten særlige egenprestasjoner, og derfor sparsomt anvendt som avlshingst.
29.Dersom de grønne maurene forstyrres i sine drømmer, vil verden gå under, mener filmens stamme.
30.Det blir en stamme av obligatoriske kurs, men også anledning til en viss valgfrihet.
Dine siste søk