Norsk-Spansk oversettelse av stave

Oversettelse av ordet stave fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stave på spansk

stave
høytverb deletrear
  skriveriverb escribir, deletrear
Avledede ord av stave
Fler eksempler
1.Jeg er født fabulerende og skrev så å si før jeg kunne stave.
2.Såpass kan jeg fortell, at da jeg kom tilbake til den lille kaffeplantasjen som mannen min drev ved siden av sin katekistgjerning, kunne jeg stave meg igjennom de bibelske tekster, dessuten var jeg for alltid kvitt menneskefrykten som alltid hadde knuget meg, sier Nenilava, løfter hendene som til velsignelse og smiler sitt strålende smil.
3.Den dagen Bobbo kaller sin hustru Ruth" hunndjevel" (Når ble det korrekt å stave hunndjevel med to ner ?) blir Ruth en hunndjevel, kjærligheten forlater henne.
4.Først skriver hun et brev og påpeker den skjeve kjønnsfordelingen i utvalg og råd, og så presterer hun å stave ordførerens navn helt bort i staur og vegger.
5.Reingjeteren har den dag idag vanskeligheter med å stave seg igjennom en avis ; han kan vanskelig nok uttrykke seg skriftlig og han har ikke kunnet måle seg med sine mindreårige barn når det gjelder regneferdighet.
6.Sivilingeniørene HåkonOlav Strøm og Ola Stave beskikkes som underdirektører ved Statens teknologiske institutt fra den tid Industridepartementet bestemmer.
7.Så snart barna kan stave, vil de lese riksmål i aviser og ukeblad, hvor de så bor i dette land (Osloaviser og ukeblad blir fort utsolgt i hver avkrok av Vestlandet).
8.Det er nesten trist, sier Lynn Stave, - men vi må faktisk si nei til å ta imot flere varer.
9.Nei, du kan jo spørre hvorfor jeg begynte med dette her, ler Lynn Stave.
10.Sprognevnden tilrettelegger sproget for de dovne, som ikke har giddet å lære å stave ordentlig, hevder kritikerne.
11.Vi har nok inspirert mange skaperglade i strøket, og vi får de nydeligste ting inn for salg, forteller Lynn Stave.
12.Vi satser på håndlagede ting, og håper det går, forteller Jorunn Nowacki (t. v.), og Lynn Stave som driver butikk og verkstedsutsalg i villaen på Kjelsås.
13.2155 løpere hadde meldt seg på på forhånd, men det blir alltid noe frafall - og Sigurd Stave var fornøyd med oppslutningen.
14.Butikk hjemme er dessuten en fin måte å kombinere pass av barna med et yrke på, sier Lynn Stave.
15.Derfor har vi blant annet begynt å avertere der hvor utlendinger kan komme over annonsene, forteller Jorunn Nowacki og Lynn Stave.
16.Det er bare ett år siden Lynn Stave ofret sine to soverom, og åpnet butikk i huset på Kjelsås.
17.Det var så vellykket at denne ordningen ifølge løpsleder Sigurd Stave kommer til å gjennomføres også i fremtiden og alle guder gleder seg...
18.Fremmedord blir gjerne meningsløse når man forsøker å" stave" dem med kinesiske tegn.
19.Må jeg stave re for rei eller ?
20.Og hvem var med da minnesmerket over falne sjøfolk natten til 8. mai 1985 ble tilsvinet av nazister så nye at de ikke kunne stave navnet Hitler riktig ?
21.Poesi står hennes hjerte nær, og forhåpentlig kan hun stave seg igjennom norske dikt ved hjelp av en ordbok når høstkveldene blir lange i den amerikanske hovedstaden.
Liknende ord

 
 

stave som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) stavestavendestavet
Indikativ
1. Presens
jegstaver
dustaver
hanstaver
vistaver
derestaver
destaver
8. Presens perfektum
jeghar stavet
duhar stavet
hanhar stavet
vihar stavet
derehar stavet
dehar stavet
2. Preteritum (Fortid)
jegstavet
dustavet
hanstavet
vistavet
derestavet
destavet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde stavet
duhadde stavet
hanhadde stavet
vihadde stavet
derehadde stavet
dehadde stavet
4a. Presens futurum
jegvil/skal stave
duvil/skal stave
hanvil/skal stave
vivil/skal stave
derevil/skal stave
devil/skal stave
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha stavet
duvil/skal ha stavet
hanvil/skal ha stavet
vivil/skal ha stavet
derevil/skal ha stavet
devil/skal ha stavet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle stave
duville/skulle stave
hanville/skulle stave
viville/skulle stave
dereville/skulle stave
deville/skulle stave
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha stavet
duville/skulle ha stavet
hanville/skulle ha stavet
viville/skulle ha stavet
dereville/skulle ha stavet
deville/skulle ha stavet
Imperativ
Bekreftende
dustav
viLa oss stave
derestav
Nektende
duikke stav! (stav ikke)
dereikke stav! (stav ikke)
Dine siste søk