Norsk-Spansk oversettelse av stipendiat

Oversettelse av ordet stipendiat fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stipendiat på spansk

stipendiat
allmenn? Compañeros
Liknende ord

 
 

Wiki
Stipendiat betegner, i sin bredeste forstand, en person som har mottatt et stipend, som er en pengesum gitt av myndigheter eller private til et bestemt formål. Ved norske universiteter og høyskoler er stipendiat (stillingskode 1017), uformelt også omtalt som doktorgradsstipendiat, tittelen for vitenskapelig ansatte som er ansatt for et begrenset antall år (som regel 4) for å produsere sin egen doktorgrad. Stipendiater blir som regel også pålagt undervisning av studenter, ofte opp til 25 %.

Fler eksempler
1.Mat er blitt investeringsobjekt, og dette er mye av grunnen til at varene sjelden kommer dit hvor behovet for mat er størst, sier Arne Oshaug, stipendiat ved Ernæringslinjen, Universitetet i Oslo, og legger til at den teknologiske utvikling også er av stor betydning for dagens matvarehandel.
2.Nei, ta en rask spasertur et par tre ganger i uken, sier Mona Evjen, stipendiat i Norges Idrettsforbund.
3.Arbeidet har vært ledet av 1. amanuensis Bente Puntervold Bo, med god hjelp av forsker Asbjørn Kaasa, stipendiat Kirsten Eeg og seks studenter ved Sosialhøgskolen.
4.Berg Hansen oppholder seg i Washington som stipendiat.
5.Børresen er ansatt i Forsvaret, men er for tiden stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
6.Den offentlige helsetjeneste mangler den nødvendige serviceholdning, mener Arild Bjørndal, stipendiat ved Institutt for almenmedisin.
7.Det er stipendiat Arild Bjørndal som sier dette til SOS - Sinn og Samfunn, i årets første nummer.
8.Det er stipendiat Vinjar Fønnebø ved Universitetet i Tromsø som konkluderer slik i en rapport som i løpet av året vil bli publisert i USA.
9.Divisjon, er feltartillerist av utdannelse, har vært instruktør ved stabsskolen og stipendiat ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, forsvarsattache i Helsingfors, sjef for Feltartilleribataljonen i Brigaden i NordNorge.
10.Efter å ha gjort seg ferdig med Kunstakademiet i Trondheim ifjor fikk hun et års fransk statsstipendium og kom til BeauxArts som stipendiat i september.
11.Er den virksomhet minst en sovjetisk stipendiat har drevet i forbindelse med rakettforsøk på Andøya forenlig med statusen som stipendiat under Kulturavtalen ?
12.Fjærvoll er født i Holt, VestAgder og var stipendiat på landbrukshøyskolen efter eksamen der.
13.Forfatterne, dosent dr.med. Per Vaglum og stipendiat Olav Skard, har tidligere gått ut med resultater fra denne undersøkelsen.
14.Fra 1956 til 1964 arbeidet han i Forenede Annonsebyråer A / S. Fra 1967 til 1971 var han direktør og forskningsleder ved Institutet för marknadsoch samhällskommunikation, Solna utenfor Stockholm, og derefter to år som stipendiat ved Universitetet i Bergen, før han ble professor i Oslo.
15.Fra og med 1920 og utover, besluttet colleget å ta inn en norsk stipendiat pr. år, idet det ble bidratt med 1 / 4 av stipendiet og tildelt studenten husrom, slik at han kunne bo på eiendommen.
16.Han er for tiden stipendiat fra Lederopplæringsrådet i Norge.
17.Han var i noen år bl.a. laboratorieingeniør ved Institutt for teknisk biokjemi ved NTH og stipendiat ved Meat Research Institute i Cambridge.
18.Høyskolelektor Lars Frode Larsen har som stipendiat ved Nationalgaven til Christian Michelsen konsentrert seg om Hamsunforskning.
19.I nesten ti år har stipendiat Vinjar Fønnebø ved Universitetet i Tromsø vært i gang med en landsomfattende undersøkelse om syvendedags adventister i Norge.
20.Konsultasjonen innledes med en panelsamtale hvor formannen i Mellomkirkelig Råds nedrustningsutvalg, programsekretær Helene Freilem Klingberg deltar, foruten feltprost Olav Tysnes, førsteamanuensis Kjell Skjelsbæk og stipendiat Astri Hauge.
21.Kunstnerorganisasjonene utpeker hver en stipendiat, men de faglitterære forfattere hadde iår to kandidater, som delte summen.
22.Liv Berit Augestad, som er stipendiat ved Idrettshøyskolen og arbeider med menstruasjonsproblemer hos idrettskvinner, understreker at det å få et barn ikke bare er en fysiologisk sak.
23.Man har videre planer om med det første å sende en stipendiat for å forsterke Eksportrådets Pekingkontor.
24.Med unntagelse av noen få år, da han var ansatt i rådgivende ingeniørvirksomhet i Oslo, hadde han sitt virke ved Institutt for statikk, NTH, først som assistent og stipendiat, siden som instituttingeniør og amanuensis.
25.Men det kunne også vært spennende å prøve seg som stipendiat ved en operascene.
26.Men pære er vanskeligere å formere enn eple, sier de to som samarbeider om dette og tidligere har fått frem epletrær på egen rot, stipendiat Ole Billing Hansen og forsker dr. agric.
27.Mona Evjen, stipendiat i Norges Idrettsforbund, anbefaler en tur mellom måltidene.
28.Norges Idrettsforbund har ansatt den kjente friidrettsutøveren Mona Evjen som stipendiat for å utbre idrett som forebyggelse mot sykdom.
29.Og dosent dr.med. Per Vaglum og stipendiat Olav Skard vant altså prisen på 20 000 kroner, i konkurranse med 18 andre kandidater.
30.Personaldirektør Lars Harlem i Standard Telefon og Kabelfabrik A / S og stipendiat Steinar Gravås i Lederopplæringsrådet svarte begge bekreftende.
Dine siste søk