Norsk-Spansk oversettelse av stråle

Oversettelse av ordet stråle fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

stråle på spansk

stråle
stolthetverb rebosar de orgullo
  lykkeverb rebosar de alegría, irradiar felicidad, irradiar, estar radiante
  øyneverb brillar, irradiar, radiar, relucir
  lysverb irradiar, estar brillante, estar radiante
  lyssubst. rayo [m]
  væskesubst. chorro [m]
Synonymer for stråle
Avledede ord av stråle
Fler eksempler
1.Lenge leve det store, det strålende og korrekte Kinas kommunistparti"," Mao Tsetungs tanker vil stråle for bestandig".
2.Oslo burde stråle av glede, her blir det utstillinger, seminarer og foredrag i tillegg til 10 forskjellige oppsetninger - to fra hvert av de fem nordiske land, ifølge komiteen, som har oppnevnt ordfører Albert Nordengen til festivalens høye beskytter.
3.Bløt gelatinen i litt vann og smelt den, tilsett den i en tynn stråle mens du rører.
4.Både St. Olavsgate og Karl Johan var tenkt å skulle stråle ut fra Slottsbalkongen a la Versailles.
5.Denne fasen varer" bare" noen få milliarder år, og under denne perioden vil solen stråle ut mellom ti og hundre ganger mere energi enn hva som var tilfelle under forbrenningen av hydrogen i kjernen.
6.Det er et spørsmål om å gjennomlyse hele eller deler av jordkloden, hvilket krever en stråle som kan trenge gjennom alle disse 13 000 km av berg, magma og jordkjernens meget kompakte materie.
7.Det kommunevåpen Målselv nå gjerne vil ha godkjent, er et forslag kalt" Bølgestråle", en sølv stråle på grønn bunn, som skal symbolisere elven, skriver Nordlys.
8.Et smil får hans ansikt til å stråle enda mer, og han ser alltid ut til å glede seg over å møte andre mennesker.
9.Forslaget går ut på å bygge solenergisatellitter som skal kretse rundt Jorden i geostasjonære baner slik sambandssatellitter gjør idag, og stråle sin energi ned til bakkestasjoner i form av mikrobølger.
10.Fra nå av skulle Den norske Kirkes fødselsdag på ny stråle i gammel verdighet.
11.Han understreker også at kirkerommene og menighetslokalene må gjøres enda mer tilgjengelige for funksjonshemmede, og hele det kirkelige fellesskap bør stråle ut varme og åpenhet for dem som kommer utenfra eller som har lett for å krype inn i sin egen ensomhet.
12.I det stjernegalleri som Oslo Schakselskap kan presentere i sin storslagne jubileumsturnering i påsken, vil verdensmesteren Anatolij Karpov stråle aller sterkest.
13.Og det er ikke lett å fortelle at man er ulykkelig, når man tror at alle andre forventer at man skal stråle av lykke.
14.Rapporter om treningsarbeider på 1.13tallet svirret i luften, men efter sin derbyseier i Nordiske Fireårspriset på Jågersro var det klart at en ny traverstjerne var begynt å stråle.
15.Solen står høyt på himmelen, det er bekkesilder overalt, og et sted står vannet ut av veiskråningen som en stråle, solen får den til å glitre.
16.Som på operaen kan teppet plutselig trekkes til side og stråle overgivent, generøst ut over det milde landskapet som om den vil ta igjen det forsømte fra i formiddag.
17.Strie Komnes Stråle fløy tidlig til tete i Hoppeløpet, men på oppløpet var hun tom.
18.Ut av" løpet" kommer en stramt sammenholdt stråle av neutriner, som på 1000 kilometers dyp fortsatt bare måler ti meter i diameter.
19.V5 ble innledet med at usikre Komnes Stråle fløy rett til front, for siden aldri å gi fra seg initiativet.
20.Varmetapet blir minimalt ved at varmen, istedenfor å stråle ut i ytterveggene, på denne måten sirkulerer rundt i rommet.
21.Varmluft vil strømme opp fra gulvet og stråle ned fra taket, men gjestene må regne med å beholde yttertøyet på vinterstid.
22.(New York Times) Øyenvitner sier at det først så ut som et gult lys, så ble det til en hvit stråle.
23.Det hele begynte, ifølge Trud, klokken ti over fire om morgenen da besetningsmedlemmer så et klart, gult lys som sendte en hvit stråle mot bakken.
24.Ikke en stråle unnslapp vår vinterbleke hud.
25.Når en stråle faller inn mot et krystall, bøyes den og konsentreres i forskjellige retninger.
Liknende ord

 
 

stråle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) strålestrålendestrålt
Indikativ
1. Presens
jegstråler
dustråler
hanstråler
vistråler
derestråler
destråler
8. Presens perfektum
jeghar strålt
duhar strålt
hanhar strålt
vihar strålt
derehar strålt
dehar strålt
2. Preteritum (Fortid)
jegstrålte
dustrålte
hanstrålte
vistrålte
derestrålte
destrålte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde strålt
duhadde strålt
hanhadde strålt
vihadde strålt
derehadde strålt
dehadde strålt
4a. Presens futurum
jegvil/skal stråle
duvil/skal stråle
hanvil/skal stråle
vivil/skal stråle
derevil/skal stråle
devil/skal stråle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha strålt
duvil/skal ha strålt
hanvil/skal ha strålt
vivil/skal ha strålt
derevil/skal ha strålt
devil/skal ha strålt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle stråle
duville/skulle stråle
hanville/skulle stråle
viville/skulle stråle
dereville/skulle stråle
deville/skulle stråle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha strålt
duville/skulle ha strålt
hanville/skulle ha strålt
viville/skulle ha strålt
dereville/skulle ha strålt
deville/skulle ha strålt
Imperativ
Bekreftende
dustrål
viLa oss stråle
derestrål
Nektende
duikke strål! (strål ikke)
dereikke strål! (strål ikke)
Dine siste søk