Norsk-Spansk oversettelse av tørre

Oversettelse av ordet tørre fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tørre på spansk

tørre
allmennverb secar, limpiar
Synonymer for tørre
Avledede ord av tørre
Anagram av tørre
Fler eksempler
1.Det kan neppe være i Norges interesse å bore tørre hull.
2.Det kan selvsagt skje at kunder nå vil reagere, men vi har vårt på det tørre og import fra Thailand er helt legalt, sier Aase.
3.I Østlandets tørre fjellbygdklima kan en tømmervegg stå i mange hundre år, treet tåler mye fuktighet, bare det får chansen til å tørke ut igjen, sier Mari Kollandsrud.
4.Ingen kan være i tvil om at vi trenger en vakthund for å hjelpe andre mennesker, sa Reoch, som la vekt på at de tørre tall skjuler en nesten endeløs rekke av fengslinger uten lov og dom, tortur og mishandling, dødsdommer og henrettelser i 117 av verdens land.
5.Jeg begynte som værelsepike, og trodde jeg kunne vaske bad og tørre støv og re sengen.
6.Jeg har mitt på det tørre.
7.Jeg må lære meg å stå på egne meninger, tørre å kaste dem frem, bli tøffere.
8.Noe slikt ville ikke engang jeg tørre å foreslå i Danmark.
9.Se hvor lys og pen den er, ikke en flekk, ingen tørre partier.
10.Vi har fulgt alle regler for innrapportering av salgstall, og har vårt på det tørre, sier Jan Paulsen i Slagerfabrikken.
11.Alt produseres av tørre varer.
12.Andre vil kanskje hevde at en forsiktig utnyttelse av syke, tørre eller vindfelte trær er på sin plass, men at intet mer skal gjøres.
13.Arbeidsledigheten blant unge i Oslo er langt større enn de tørre tall i statistikkene viser, hevder konsulent Thomas Haaland på Ungdomskontoret overfor Aftenposten.
14.Av og til blir soldatene så nedkjølt at det er nødvendig med tørre og rene klær, et godt måltid varm mat og en natts søvn innendørs.
15.Bak de tørre tall skjuler det seg en uendelighet av lidelse og nød - og av oppofrende innsats fra de nærmestes side.
16.Bakteriene har ført til illeluktende damper, som har gitt plager som hodepine, kvalme og tørre slimhinner.
17.Bare i den kalde årstid danner det seg noen bekker som raskt renner tørre igjen.
18.Bjerkene har allerede fått gult løv, det er den tørre høstens skyld.
19.Bland alt det tørre i en stor bolle og hell derefter i vann pluss olje.
20.Bland det tørre.
21.Bland det tørre i en bolle.
22.Bland i det tørre.
23.Blir det øspøs, flyttes hele arrangementet til Universitetstrappen, slik at ihvertfall musikerne har sitt på det tørre.
24.Da brukte vi tørre, gode materialer, mest mulig lik de originale.
25.De første par kapitlene som handler om Asbjørg Fiskes barndom og ungdom i Trondheim, misjonskallet og den første tiden i India, virker nok skuffende" tørre" sammenlignet med" ingressen".
26.De geologiske ekspedisjonene til Svalbard vil på denne bakgrunn kunne redusere risikoen for å bore tørre hull, og dermed spare både myndighetene og oljeselskapene for mange penger.
27.De hadde fått tørre klær og satt i messen og spiste.
28.De tørre småkakene smaker nøyaktig som småkakene ellers i familien.
29.De utenbys fra trodde vel de hadde sitt på det tørre, med forhåndsbestilte rom.
30.Den radmagre seksåringen pirker i den tørre jorden mens hun forteller.
Liknende ord

 
 

tørre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tørretørrendetørret
Indikativ
1. Presens
jegtørrer
dutørrer
hantørrer
vitørrer
deretørrer
detørrer
8. Presens perfektum
jeghar tørret
duhar tørret
hanhar tørret
vihar tørret
derehar tørret
dehar tørret
2. Preteritum (Fortid)
jegtørret
dutørret
hantørret
vitørret
deretørret
detørret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tørret
duhadde tørret
hanhadde tørret
vihadde tørret
derehadde tørret
dehadde tørret
4a. Presens futurum
jegvil/skal tørre
duvil/skal tørre
hanvil/skal tørre
vivil/skal tørre
derevil/skal tørre
devil/skal tørre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tørret
duvil/skal ha tørret
hanvil/skal ha tørret
vivil/skal ha tørret
derevil/skal ha tørret
devil/skal ha tørret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tørre
duville/skulle tørre
hanville/skulle tørre
viville/skulle tørre
dereville/skulle tørre
deville/skulle tørre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tørret
duville/skulle ha tørret
hanville/skulle ha tørret
viville/skulle ha tørret
dereville/skulle ha tørret
deville/skulle ha tørret
Imperativ
Bekreftende
dutørr
viLa oss tørre
deretørr
Nektende
duikke tørr! (tørr ikke)
dereikke tørr! (tørr ikke)
Dine siste søk