Norsk-Spansk oversettelse av tilpassing

Oversettelse av ordet tilpassing fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilpassing på spansk

tilpassing
allmenn? Personalización
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den sporplan kommunikasjonsutvalget får seg forelagt tirsdag innbærer riving av verksted, vognhall og andre bygninger, eventuelt tilpassing av disse til lokkbebyggelsen.
2.Derimot er det lagt frem flere forslag til hvordan utdannelsen ved HIS kan tilpasses denne nye befalsordningen, dersom en bedre tilpassing er ønskelig.
3.For å få til en smidig tilpassing av alle disse hver for seg viktige interesserer, trengs det et fortrolig samarbeide.
4.Forandringen gir blant annet muligheter for lokal tilpassing av prisene.
5.Ingen var vant til å bo slik, og det er klart at det krevde en viss tilpassing som ikke var like enkel overalt.
6.Konferansen PLEA84 tok nettopp opp denne tråden og diskuterte tilpassing til de økologiske prinsipper i ressursforvaltning, planlegging og boligsammenheng.
7.Norske bedrifter er klar over at nordsjøteknologi ikke automatisk kan brukes andre steder uten tilpassing til de lokale forhold.
8.Omkostninger til gymnastikksal er ikke iberegnet, men man har plusset på 200 kroner pr. kvadratmeter for å dekke utgiftene til spesell tilpassing for hørselshemmede elever.
9.T. d. kan tungtvegande behov for betre lokal tilpassing tilseia at det blir utvist fleksibilitet i den praktiske oppfylginga.
10.Bebyggelsen er basert på tre grunntyper, men som med ulik tilpassing fremstår med individuelt preg.
11.Det gir byen en mulighet for tilpassing og omstilling.
12.For flere av bystasjonenes vedkommende har vi dessuten startet samtaler med kommunene om en bedre utnytting av arealet og en tilpassing av kommunens øvrige behov.
13.I tillegg må vi få en bedre tilpassing av helsevesenet til befolkningsutviklingen med flere eldre, en øket kronisk sykelighet og livsstilsbetingede sykdommer.
14.Men det hindrer likevel ikke at de utgjør et problem for det samfunn som ikke klarer å tilpasse seg deres behov, men isteden krever tilpassing av dem.
15.Tilpassing av lag og foreningsmønster til arbeidsmål og bosetting.
Dine siste søk