Norsk-Spansk oversettelse av trenges

Oversettelse av ordet trenges fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

trenges på spansk

trenges
folkverb apiñarse, amontonarse
Anagram av trenges
Fler eksempler
1.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
2.For å hente ut opplysninger fra den elektroniske telefonkatalogen trenges en terminal og adgang til telefon, dessuten trenges et modem.
3.DEN nå tre år gamle franske koalisjonsregjerings innenrikspolitiske kurs er trolig det beste eksempel på hvordan dagens kompliserte økonomiske verden fører til at ideologiene trenges til side og den praktiske politikk blir temmelig lik, uansett hvilke partier som har dannet regjering.
4.Da antennes et parti flydrivstoff med derpå følgende brannutrykning - beredskapen skal være på topp, er forklaringen, og da trenges det øvelser.
5.De forandringer vi ser finne sted i Selskapets forsøk på å tilpasse seg den moderne verden og dens behov, er i sin helhet et forsøk på å kunne tjene kirken på en mer effektiv og aktuell måte, der hvor det måtte trenges.
6.Den motiveringen kan kanskje trenges også i et NM som kommer på feil tid gal side av OL - og utenom sin egenverdi bare betyr noe som landslagsuttak for landskampen to uker senere.
7.Den norske troppen på 22 mann og en kvinne, Tine Tollan, fikk forøvrig en entusiastisk velkomst av en stor og ung kvinnelig gymnastikktropp som viste sitt beste til nordmennenes ære, og det kunne saktens trenges for å få åpnet trette, norske øyne.
8.Den såkalte balansemetode som kommisjonen anbefaler, innebærer at inflasjonsjusteringen skjer direkte på skattyderens netto finansformue eller netto gjeld i selvangivelsen, slik at det ikke vil trenges flere opplysninger der enn idag.
9.Derfor trenges et skippertak til investering i høyere utdannelse.
10.Derfor trenges også praktisk opplæring i EDBbruk.
11.Derimot vil de av Oddasvømmerne som blir uttatt til landskampen mot Danmark og Sveits neste helg være forberedt på å trekke tunge lass, og det kan trenges, for ikke minst Sveits har gjort enorm fremgang, spesielt på herresiden, de siste to årene.
12.Dessuten trenges det et opplæringsprogram for sprog og ferdigheter som i detalj beskriver hva barnet skal lære, i hvilken rekkefølge det skal læres og på hvilkeen måte det som læres skal knyttes til de daglige aktivitetene, sier Brit Eli Siverts.
13.Det alvorlige for regjeringspartiene er imidlertid at stagnasjon eller nedgang i velgertilslutningen gjelder alle tre partier, og de ligger således hele tiden i underkant av den velgertilslutning som trenges for valgseier neste år.
14.Det bevilges penger til alle slags tiltak, men selvfølgelig trenges det enda mer for å nå alle.
15.Det er bare sekssyv firmaer i hele verden som kan fremstille instrumenter som trenges til klinisk bruk.
16.Det er da han kan yte sitt beste, sier Bramsen, som gjennom årene bl.a. har oppdaget at det kan ligge mye god psykologii en vinbardisk - både for å slippe frem de stemninger som trenges for at samarbeidet skal kunne bli noe mer enn overflaterutine og for å få kunstneren videre når han måtte ha kjørt seg fast.
17.Det har gjort det vanskelig for de budsjettansvarlige å fordele de tilgjengelige ressurser til de områder der de trenges mest og der de får optimal effekt.
18.Det kan i det minste føre til at de forstår hverandre bedre slik at de kan koke en krisesuppe sammen om det virkelig skulle trenges.
19.Det kan trenges, selv om oppgangstegnene allerede er til å ta og føle på.
20.Det kan tydeligvis trenges.
21.Det partiet fornemmer er at kun sentrumhøyrefigurer innen SPD har muligheter til å samle de stemmer som trenges, hvis sosialdemokratene også skal gjøre seg håp om å vinne valg og komme i regjeringsposisjon i de store byene og i viktige delstater.
22.Det som ofte trenges, er bare en uendelighet av tid til å få snakke ut om problemet.
23.Det som trenges er at pasientene behandles som et individ.
24.Det som trenges er en omstrukturering.
25.Det trenges en alvorlig debatt, hvor også de nye og kanskje litt mindre populære synspunkter kan presenteres.
26.Det trenges en realiserbar produkt eller tjenesteide, et marked, menneskelige, finansielle og materielle ressurser, om en ny bedrift skal kunne tuftes på et fornuftig økonomisk grunnlag.
27.Det trenges et helt spekter av tilbud : poliklinikker, hybelhus, vernede bedrifter osv.
28.Det trenges et mediafag i videste forstand hvor både stillbilder og levende bilder må tas opp, både kunst og masseproduserte bilder fra reklame og illustrasjon.
29.Det trenges flere fauner !
30.Det trenges forsterkninger, og det raskt.
Liknende ord

 
 

trenges som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) trengestrengesendetrengs
Indikativ
1. Presens
jegtrengs
dutrengs
hantrengs
vitrengs
deretrengs
detrengs
8. Presens perfektum
jeghar trengs
duhar trengs
hanhar trengs
vihar trengs
derehar trengs
dehar trengs
2. Preteritum (Fortid)
jegtrengtes
dutrengtes
hantrengtes
vitrengtes
deretrengtes
detrengtes
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde trengs
duhadde trengs
hanhadde trengs
vihadde trengs
derehadde trengs
dehadde trengs
4a. Presens futurum
jegvil/skal trenges
duvil/skal trenges
hanvil/skal trenges
vivil/skal trenges
derevil/skal trenges
devil/skal trenges
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha trengs
duvil/skal ha trengs
hanvil/skal ha trengs
vivil/skal ha trengs
derevil/skal ha trengs
devil/skal ha trengs
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle trenges
duville/skulle trenges
hanville/skulle trenges
viville/skulle trenges
dereville/skulle trenges
deville/skulle trenges
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha trengs
duville/skulle ha trengs
hanville/skulle ha trengs
viville/skulle ha trengs
dereville/skulle ha trengs
deville/skulle ha trengs
Imperativ
Bekreftende
dutrenges
viLa oss trenges
deretrenges
Nektende
duikke trenges! (trenges ikke)
dereikke trenges! (trenges ikke)
Dine siste søk