Norsk-Spansk oversettelse av ureflektert

Oversettelse av ordet ureflektert fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ureflektert på spansk

ureflektert
allmenn? irreflexiva
Synonymer for ureflektert
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er vanskelig å se slike uttalelser som annet enn ureflektert propaganda mot ethvert profetisk initiativ i vår egen tid.
2.Det var meget lettere å håndheve lovene dengang det var akseptert at politiet måtte ha myndighet, enn det er efter at radikale jurister mer eller mindre ureflektert har gått i den fellen at de hevder individets uinnskrenkede handlefrihet.
3.Mange immigranter var religionsfremmede eller agnostikere, mange bar med seg over havet en naiv, ureflektert tro.
4.Mange regner hurtig ut at det ville lønt seg langt bedre å sette pengene i banken og ha disse i reserve på rentebærende konto istedenfor ureflektert å betale kaskopremien, sier Storrusten.
5.Poenget er å bryte opp inngrodd og ureflektert kjønnsdiskriminering.
6.Riksaasens markedsføringsargument er feilaktig og uakseptabelt og vidner om en ureflektert holdning til rettighetshavernes interesser.
7.TIL å begynne med, ser amatørfotografen nokså ureflektert på en utsikt.
8.Vi gjør ikke ureflektert bruk av vestlige dansestiler, men vi studerer dem, kanskje passer noe inn på vårt spesielle teater.
9.Den må ikke brukes ureflektert, og absolutt ikke som erstatning for det å forstå og tenke.
10.Efter min oppfatning har myndighetene helt ureflektert overført banklovens bestemmelser til forsikringsvirksomheten.
11.Elevene føler at de må forkaste egen tenkning og nærmest ureflektert overta den kristne tro.
12.Jeg har derimot tro på at mange NRKansatte, og slett ikke bare de som hører til den politiske redaksjon, rent ureflektert og spontant vil la sin partipolitiske sympati komme til uttrykk gjennom program#opplegget.
13.Ledere som Aftenpostens, er med på å hindre dette, ja, i verste fall å senke skolens og lærernes status hos lesere som har et ureflektert forhold til verdien av god skole i et samfunn.
14.Men mange unge har et tildels romantisk og ureflektert syn på livet i vest ; andre prøver å danne seg et bilde ut fra tilgjengelig informasjon ; aviser, radio, fjernsyn, litteratur osv.
15.Men når enkelte politikere ureflektert gir seg til å forlange fri konkurranse i skandinavisk luftfart, er det all grunn til å rope et varsko.
16.Sex og vold var realiteter i det gamle Pompei som i nåtidens samfunn, men kanskje på en noe annen og mer ureflektert måte.
17.Sjelden har jeg sett på trykk et så ureflektert, fengselsforsvarende innlegg som Kåre Trættebergs.
18.Sproglig er fremstillingen ganske grei, men enkelte steder noe ureflektert.
Dine siste søk