Norsk-Spansk oversettelse av utøvende makt

Oversettelse av ordet utøvende makt fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utøvende makt på spansk

utøvende makt
allmenn? poder ejecutivo
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er klart at om vi ikke hadde befunnet oss i en krigstilstand, som er påført oss av USA, så ville det ikke vært aktuelt med noe valg, fordi det er utøvende makt en revolusjon trenger, - utøvende makt til å forsvare proletariatets diktatur med.
2.Betydningen av parlamentarismens gjennombrudd lå ikke bare i demokratiseringen av den utøvende makt.
3.Dette prinsippet ble nedfelt i Grunnloven for å gi oss uavhengige dommere og sikre den dømmende makts uavhengighet i forhold til den utøvende makt.
4.Efter 1884 er det ingen som setter spørsmålstegn ved at det folkevalgte storting skal kontrollere den utøvende makt, eller ved at regjeringen skal utgå fra Stortinget.
5.Efter riksrettsdommen var det blant de regjeringstro en stund full forvirring, mens det innen Venstre svirret rykter om at den utøvende makt ville oversitte dommen med militærhjelp.
6.Fyrst Rainier har den utøvende makt, mens den lovgivende makt, deles mellom fyrsten og et miniparlament på 18 medlemmer valgt for fem år ad gangen, og domstolene.
7.Men han så også at et positivt samvirke med Stortinget var en forutsetning for en videre styrkelse av den utøvende makt.
8.Men i tillegg kommer selvfølgelig at kong Hussein faktisk også representerer den utøvende makt i Jordan.
9.At den utøvende makt, regjeringen, i forhold til sine tjenestemenn har instituert et system med sikkerhetsklarering med bistand fra overvåkningspolitiet, må ikke lede til den kortslutning at et tilsvarende system skal innføres i forhold til legdommere, som tilhører den 3. statsmakt, domstolene.
10.Den utøvende makt ligger hos presidenten, assistert av et statsråd.
11.Den utøvende makt tilligger Regjeringen.
12.Dette synes å være et klart brudd på det skille mellom den dømmende og den utøvende makt som landets grunnlov forutsetter.
13.En slik utbyggingsplan burde forlengst vært ferdig fra Luftfartsverkets side, som Stortingets utøvende makt.
14.Journalistikk som analyserer og kommenterer den utøvende makt uansett hvor i samfunnet den måtte finnes.
15.Pakistans president, general Mohammed Zia ulHaq, opplyste søndag at han delvis har satt landets grunnlov ut av kraft efter at han på egen hånd satte den til side for å få full kontroll over den utøvende makt.
16.Realiteten i dette ville jo i så fall være at den utøvende makt gjennom politiet faktisk skal ha rett til å ha et ord med i laget vedrørende den myndighet som Stortinget, slik jeg ser det, eksklusivt efter domstollovens 4. kapitel har tillagt de folkevalgte i kommunene ved valg av legdommere.
17.Størstedelen av den utøvende makt vil imidlertid bli overført til en statsminister, sier Pakistans president til Washington Post.
Dine siste søk