Norsk-Spansk oversettelse av ved hjelp av

Oversettelse av ordet ved hjelp av fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ved hjelp av på spansk

ved hjelp av
allmenn? utilizando
Synonymer for ved hjelp av
Eksempler med oversettelse
Hva slags hjelp trenger du?
Dine råd har vært til stor hjelp.
Jeg trenger din hjelp.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
2.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
3.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
4.Involveringspedagogikk" forteller hvordan læreren, blant annet ved hjelp av klassemøter med barn og voksne, kan arbeide for at elevene får en positiv identitet.
5.Its double fun", og i godværet ved hjelp av solgangsvinden er pusekatten sikkert en gøyal venn på bølgetoppene.
6.Lønnsom produksjon" for birøkterne ved hjelp av importrestriksjoner er derimot ikke særlig lønnsomt for forbrukerne.
7.Medmenneskelighet og kjærlighet" skrev statsråden ved hjelp av forseggjorte, japanske skrifttegn og god rettledning.
8.Mener De at bedrifter som holdes i gang ved hjelp av statsbidrag... ?
9.Styring" av biltrafikken ved hjelp av lyssignaler er bare ett av flere tiltak.
10.Tenk om vi alle i dette århundre hadde lært alt ved hjelp av mikromaskiner.
11.(New York Times) Ayatollah Khomeiny inspirerte sine tilhengere ved hjelp av lydkassetter.
12.Alt ligger til rette for at Arbeiderpartiet ved hjelp av andre partier vil sørge for at det blir rgjeringsskifte om vel et år.
13.Bankene ønsker en rimelig del av markedet, ikke ved hjelp av kvoter, men ut fra den service de kan tilby kundene.
14.Bør køene av unge som skal avtjene verneplikt, reduseres blant annet ved hjelp av kortere tjenestetid ?
15.De som ikke kunne være med i guttemusikken, laget sin egen musikk ved hjelp av smellstikker, forteller Hilmar Bjørling.
16.Den dypeste form for spådom jeg gir, er ved hjelp av astrologikortene.
17.Det det gjelder er å komme frem til noe vesentlig med enklest mulige midler, å uttrykke former og farver ved hjelp av lys.
18.Det er en måte å forebygge benskjørhet på og det er ved hjelp av østrogen.
19.Det jeg her i grove trekk har trukket frem, mener jeg er en klar anvisning på hvordan man ved hjelp av omfordeling av bevilgninger kan redusere og kanskje få bort arbeidsledighet gjennom nyskapning av lønnsomme arbeidsplasser i lønnsomme bedrifter.
20.Det klarer vi som regel, f. eks ved hjelp av motornummeret.
21.Det som kommer frem i denne doktoravhandling gjennom valg av eksempler på rettsavgjørelser og vektlegging på personlig frihet som et grunnleggende gode, er at husarbeide ikke bør oppskattes ved hjelp av juridisk beskyttelse.
22.Det var mandag kveld de første containere fra den eftersøkte lasten ble oppdaget ved hjelp av ekkolodd.
23.Dette er en helt ny måte å konstruere på ved hjelp av datateknikk.
24.Dette er kommet i stand ved hjelp av Norges Eksportråd og dets utsending i Paris.
25.Driftsbudsjettet for et år er vel 40 mill. pund, mens bare 3 millioner dekkes ved hjelp av lisensavgifter som de 25 000 narrowbåteierne betaler.
26.Du kan nesten snakke om en revo lusjon i teletiningen ved hjelp av grillbriketter.
27.Efter forhandlingsbruddet er vi inn i en oppsigelsestid, og vi vil unngå at arbeidsgiverne ved hjelp av overtidsarbeide forserer frem arbeide som vil undergrave virkningene av en eventuell streik.
28.Efter vel to måneders bruk, kan vi allerede nå si at vi ved hjelp av dette nye systemet gir kundene en raskere og bedre service.
29.Flyets kurs programmeres idag inn av en datamaskin, ved hjelp av tall.
30.For å få dette til, må vi kunne dekke omkostningene ved hjelp av reklameinntekter.
Dine siste søk