Norsk-Spansk oversettelse av verdig

Oversettelse av ordet verdig fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

verdig på spansk

verdig
personadjektiv digno
  fortjentadjektiv meritorio, digno de
  opphøydadjektiv grave, solemne, digno
  titteladjektiv venerable, excelentísimo
Synonymer for verdig
Avledede ord av verdig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Deilig er fjorden" blir nok en lattersalve verdig.
2.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
3.Der andere Prozess" er på enhver måte et arbeide som både er dens og" Prosessen"s skaper verdig.
4.Hver ordfører sin flyplass - et verdig monument", sa SVs Hanna Kvanmo.
5.Jeg er like verdig som de 178 andre som skader våre barn ved å øke landets milliardgjeld.
6.Verdig kokkefaget !".
7.Verdig vinner" er reaksjonene på tildelingen.
8.Desmond Tutu er eksponenten for den eneste konfliktløsningen som er siviliserte nasjoner verdig.
9.Det er mitt håp og min sikre forvissning at denne jubileumsfestivalen ikke bare vil føye seg verdig inn i kjeden, men at den vil by på noe av det ypperste av sjakk spilt på norske brett, sa Knut Bøckman.
10.Det er verdig og riktig at helgenkongen Olav endelig har fått sitt monument i Norges hovedstad.
11.Dette er direkte umoralsk og lite verdig Forsvaret, mener Petter Gurskevik i Motorførernes Avholdsforbund (MA).
12.Efter dagens vurderinger er den kanskje ikke verdig Farmandprisen, men hadde det vært arrangert en slik konkurranse den gang, ville den sikkert kommet blant de 10 beste, mente Eriksrud.
13.En flott tungvektskamp, så absolutt verdig en EMtitel, var kampleder Sid Nathans bedømmelse av Steffen Tangstads kamp mot Lucien Rodriguez.
14.Er det verdig til stadighet å gå ut og anmode folk om å gi gaver ?
15.Hvis alle som vil vise at de ikke har glemt den skjebnesvangre dagen i 1945, markere det med å tenne et lys vil det bli en verdig markering.
16.Ikke minst, sier Annie Ernaux - var det viktig for meg at min fars liv fremsto på en så enkel og verdig måte som mulig, uten sentimentalitet eller noen nostalgisk undertone.
17.Jeg skammer meg for å si det, men det virker som folk foretrekker ro og fred fremfor et utrolig, men verdig liv.
18.Livstestamentet om retten til en verdig død blir nå respektert, og i flere tilfeller har legen vært glad for at folk har et slikt.
19.Midt iblant dere står en dere ikke kjenner, - han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.
20.Når du har komponert en meny som er en diplombelønnet kjøkkensjef verdig, føler du ikke iblant at her skulle et slottstappet fluidum dertil ha vært kronen på verket ?
21.Prosjektet har langt på vei også vist at når det etableres et godt forhold mellom ansatte og innsatte, så har de innsatte kvittert med å vise seg tilliten verdig, sier han.
22.Vi akter å gjennomføre en verdig, fredelig demonstrasjon, uten å provosere havnepolitiet, fremholder Dykstra.
23.Vi skal finne en verdig plass til gaven, sa odelstingspresident Arne Nilsen da han fikk overrakt relieffet.
24.18,1 sekund var Eirik Kvalfoss foran Peter Angerer i mål, og avslutningen av løpet var en verdens og olympisk mester verdig.
25.Aldri tidligere er Nobels fredspris blitt tildelt en mer verdig kandidat enn Desmond Tutu, skriver avisen Washington Post på lederplass.
26.Alle eldre har krav på en verdig livssituasjon.
27.Alle har vist seg tilliten verdig.
28.Amnesty har funnet det underlig at en" paranoid schizofren" person med en manifest" hebefrenlignende tilstand" allerede fra ungdomstiden skal ha vært i stand til å fullføre sin utdannelse, senere skal ha blitt funnet verdig som komsomolsekretær, funnet skikket til å utføre militærtjeneste, samt blitt akseptert som partimedlem.
29.At den 27 år gamle jenta er en verdig motstander for Grete og Ingrid, hersker det liten tvil om.
30.At han da skal fratas den rett han har til en lavere pensjonsalder som han gjennom sin fagorganisasjon har oppnådd, og vel å merke, politiet har kunnet oppnå den med saklig argumentasjon, en annen fremgangsmåte er ikke politiet verdig.
Dine siste søk