Norsk-Spansk oversettelse av yle

Oversettelse av ordet yle fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

yle på spansk

yle
hundverb aullar, gemir, gañir
  dyrverb aullar
Synonymer for yle
Avledede ord av yle
Anagram av yle

lye

Wiki
YLE (finsk: Yleisradio Oy) er Finlands statlige selskap for fjernsyn og radio. Selskapet ble stiftet i 1926 og het opprinnelig Oy Suomen yleisradio-Finlands rundradio Ab. YLE driver fem nasjonale fjernsynskanaler og tretten nasjonale radiokanaler.

Fler eksempler
1.Avisene kan imidlertid styre sin begeistring for MTVs nyhetssendinger og for at MTV overfører så betydelige beløp til statsmonopolet YLE.
2.Hos YLE leier MTV ca. 20 timer sendetid pr. uke, hvorav totalt 3 timer går med til reklamesendinger.
3.I et intervju med avisen Aktuelt Perspektiv advarer imidlertid langtidsplanlegger KajPetter Mattsson i YLE norske politikere mot å gi grønt lys for reklameavbrudd i programmene, men at reklamen i stedet konsentreres i" blokker" mellom programmene.
4.Selskapet Oy Mainos TV Reklam (MTV) leier sendetid hos YLE, det finske, statlige TVselskap, som sender på to kanaler.
5.Alt dette eies av Oy Yleisradio (YLE), og de to TVkanaler har noenlunde sendetid som vår ene kanal.
6.Det er nemlig første gang Yle og MTV har greid å samle seg om et felles prosjekt, som Kanal Tre jo er.
7.Men det som skjer nå, er at det dannes et nytt selskap, OY Kolmoskanava AB (Kanal Tre A / S) der Yle eier 50 prosent, MainosTV 35 prosent og Nokia OY de siste 15 prosent, det siste skal ta seg av sakens tekniske sider.
Liknende ord

 
 

yle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) yleylendeylt
Indikativ
1. Presens
jegyler
duyler
hanyler
viyler
dereyler
deyler
8. Presens perfektum
jeghar ylt
duhar ylt
hanhar ylt
vihar ylt
derehar ylt
dehar ylt
2. Preteritum (Fortid)
jegylte
duylte
hanylte
viylte
dereylte
deylte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ylt
duhadde ylt
hanhadde ylt
vihadde ylt
derehadde ylt
dehadde ylt
4a. Presens futurum
jegvil/skal yle
duvil/skal yle
hanvil/skal yle
vivil/skal yle
derevil/skal yle
devil/skal yle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ylt
duvil/skal ha ylt
hanvil/skal ha ylt
vivil/skal ha ylt
derevil/skal ha ylt
devil/skal ha ylt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle yle
duville/skulle yle
hanville/skulle yle
viville/skulle yle
dereville/skulle yle
deville/skulle yle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ylt
duville/skulle ha ylt
hanville/skulle ha ylt
viville/skulle ha ylt
dereville/skulle ha ylt
deville/skulle ha ylt
Imperativ
Bekreftende
duyl
viLa oss yle
dereyl
Nektende
duikke yl! (yl ikke)
dereikke yl! (yl ikke)
Dine siste søk
yle