Norsk-Svensk oversettelse av addere

Oversettelse av ordet addere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

addere på svensk

addere
matematikkverb addera
Synonymer for addere
Fler eksempler
1.Skolen har vært flinkere til å addere enn til å subtrahere.
2.Det gamle regnesystem med staver bygget på desimalsystemet, og de gamle kinesiske matematikere kunne addere, samt finne roten av et tall med dette apparat, heter det i Peking Review.
Liknende ord

 
 

addere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) addereadderendeaddert
Indikativ
1. Presens
jegadderer
duadderer
hanadderer
viadderer
dereadderer
deadderer
8. Presens perfektum
jeghar addert
duhar addert
hanhar addert
vihar addert
derehar addert
dehar addert
2. Preteritum (Fortid)
jegadderte
duadderte
hanadderte
viadderte
dereadderte
deadderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde addert
duhadde addert
hanhadde addert
vihadde addert
derehadde addert
dehadde addert
4a. Presens futurum
jegvil/skal addere
duvil/skal addere
hanvil/skal addere
vivil/skal addere
derevil/skal addere
devil/skal addere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha addert
duvil/skal ha addert
hanvil/skal ha addert
vivil/skal ha addert
derevil/skal ha addert
devil/skal ha addert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle addere
duville/skulle addere
hanville/skulle addere
viville/skulle addere
dereville/skulle addere
deville/skulle addere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha addert
duville/skulle ha addert
hanville/skulle ha addert
viville/skulle ha addert
dereville/skulle ha addert
deville/skulle ha addert
Imperativ
Bekreftende
duadder
viLa oss addere
dereadder
Nektende
duikke adder! (adder ikke)
dereikke adder! (adder ikke)
Dine siste søk