Norsk-Svensk oversettelse av advare

Oversettelse av ordet advare fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

advare på svensk

advare
fareverb varna
Synonymer for advare
Anagram av advare
Fler eksempler
1.Det vil vi sterkt advare mot.
2.En forkynner med Bibelen i hånden kan hevde at homofilisk adferd er synd, og man må kunne advare mot det på samme måten som man kan advare mot alle former for heteroseksuelt samkvem utenfor ekteskapet.
3.En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil adferd er synd og advare mot det...".
4.En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil adferd er synd og advare mot det på samme måte som han kan advare mot alle former for heteroseksuelt samkvem utenfor ekteskapet.
5.Det er grunn til å advare om at Vårfesten alltid synes å føre med seg mange svangerskap som ikke er i overensstemmmelse med de fastsatte planer.
6.Er det spesielle grunner for å advare fjellfolket mot årets påske ?
7.Jeg kan jo alltids advare bilister på vei til arbeidet mot brå venstresvinger på Mosseveien, sier Kaci Kullmann Five og ler.
8.Jeg vil advare mot at man trekker vidtgående slutninger om verdien av denne undersøkelsesmetoden før den er vurdert i en større sammenheng av utvalget.
9.Styret vil sterkt advare mot innstillingen fra flertallet i Stetteutvalget, som i realiteten betyr at Televerket ekskluderes fra hele utstyrsmarkedet.
10.Vi må på det sterkeste advare mot forsøkene på å uthule verneplikten, poengterte Bjørn Stordrange på VestAgder Høyres årsmøte lørdag.
11.Vi tar kraftig avstand fra finansrådmannens budsjettforslag om et dyrere og dårligere barnehavetilbud, og vil sterkt advare Oslos politikere mot å vedta budsjettet, ble det sagt under gårdsdagens generalforsamling i Oslobarnehavenes Foreldreforening.
12.Bading i bakrustilstand vil jeg også sterkt advare mot.
13.Båtfolket kan ikke lenger advare hverandre mot å dra til Risør fordi byen mangler fortøyningsplass.
14.Da George Orwell skrev sin bok" 1984", var det først og fremst for å advare mot å utvikle politiske systemer som hensynsløse og maktsyke mennesker kan bruke til undertrykkelse og rigorøs kontroll.
15.Da myndighetene i sin tid for en gangs skyld i god mening, fulgte det vestlige eksempel med å advare mot høyt fettforbruk i forbindelse med hjertesykdommer, begynte folk øyeblikkelig å hamstre smør og margarin.
16.Da må vi med en gang advare ; det blir dyrt !
17.Da vil den norske grunnskolen oppleve en skikkelig" blåmandag", fordi det så å si ikke er utviklet nye bøker 1980årene, fastlår en ganske fortvilet Per Christian Øiestad, som begynte å advare mot denne negative utviklingen allerede for fem år siden.
18.De akutte smertene har til oppgave å advare oss mot at noe er, eller holder på å bli skadet i kroppen vår.
19.De siste årene har han gitt flere intervjuer og reist rundt for å informere og advare mot KGB.
20.Den bakteriologiske kvaliteten er like dårlig som ved siste måling i 1982, og vi må sterkt advare mot bading på strekningen fra Hokksund til Drammen.
21.Den demokratiske kandidat Walter Mondale brukte da også en hel dag i California i forrige uke på å advare mot å overlate dette spørsmålet til Ronald Reagan og hans høyreradikale støttespillere i Moral Majority.
22.Den optimistiske statsråd finner grunn til å advare mot å tro at sykehuskøene kan avvikles over natten.
23.Derfor kaster vi granater i vannet for å advare og for å beskytte systemet.
24.Dessuten kan vi ikke i sterk nok grad advare mot å bruke syntetiske tekstiler innerst mot kroppen, under et lett antennelig bomullsplagg.
25.Det blir så opp til direktoratet eventuelt å advare skotske myndigheter.
26.Det er Anders vi må advare.
27.Det er all grunn til å advare mot ulovlig bruk av raketter, alskens soler og måner og kinaputter, sier direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvern Forening til Aftenposten.
28.Det er behov for å advare mot slike tendenser når det gjelder synet på det politiske ansvaret for helt sentrale verdier for det norske folk, sa Gro Harlem Brundtland.
29.Det er derfor grunn til å advare dem som bruker eller har tenkt å bruke ildsteder for fast brensel, og som ikke er sikre på om ildstedet er forskriftsmessig montert.
30.Det er dessverre all mulig grunn til å advare mot et toprissystem i vår helsetjeneste, skriver Arbeiderpartiets leder.
Liknende ord

 
 

advare som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) advareadvarendeadvart
Indikativ
1. Presens
jegadvarer
duadvarer
hanadvarer
viadvarer
dereadvarer
deadvarer
8. Presens perfektum
jeghar advart
duhar advart
hanhar advart
vihar advart
derehar advart
dehar advart
2. Preteritum (Fortid)
jegadvarte
duadvarte
hanadvarte
viadvarte
dereadvarte
deadvarte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde advart
duhadde advart
hanhadde advart
vihadde advart
derehadde advart
dehadde advart
4a. Presens futurum
jegvil/skal advare
duvil/skal advare
hanvil/skal advare
vivil/skal advare
derevil/skal advare
devil/skal advare
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha advart
duvil/skal ha advart
hanvil/skal ha advart
vivil/skal ha advart
derevil/skal ha advart
devil/skal ha advart
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle advare
duville/skulle advare
hanville/skulle advare
viville/skulle advare
dereville/skulle advare
deville/skulle advare
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha advart
duville/skulle ha advart
hanville/skulle ha advart
viville/skulle ha advart
dereville/skulle ha advart
deville/skulle ha advart
Imperativ
Bekreftende
duadvar
viLa oss advare
dereadvar
Nektende
duikke advar! (advar ikke)
dereikke advar! (advar ikke)
Dine siste søk