Norsk-Svensk oversettelse av advisere

Oversettelse av ordet advisere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

advisere på svensk

advisere
meddeleverb avisera
Fler eksempler
1.Derav halvparten aktive som det heter, uten dermed å advisere at lederhalvdelen ikke er aktivisert.
Liknende ord

 
 

advisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) advisereadviserendeadvisert
Indikativ
1. Presens
jegadviserer
duadviserer
hanadviserer
viadviserer
dereadviserer
deadviserer
8. Presens perfektum
jeghar advisert
duhar advisert
hanhar advisert
vihar advisert
derehar advisert
dehar advisert
2. Preteritum (Fortid)
jegadviserte
duadviserte
hanadviserte
viadviserte
dereadviserte
deadviserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde advisert
duhadde advisert
hanhadde advisert
vihadde advisert
derehadde advisert
dehadde advisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal advisere
duvil/skal advisere
hanvil/skal advisere
vivil/skal advisere
derevil/skal advisere
devil/skal advisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha advisert
duvil/skal ha advisert
hanvil/skal ha advisert
vivil/skal ha advisert
derevil/skal ha advisert
devil/skal ha advisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle advisere
duville/skulle advisere
hanville/skulle advisere
viville/skulle advisere
dereville/skulle advisere
deville/skulle advisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha advisert
duville/skulle ha advisert
hanville/skulle ha advisert
viville/skulle ha advisert
dereville/skulle ha advisert
deville/skulle ha advisert
Imperativ
Bekreftende
duadviser
viLa oss advisere
dereadviser
Nektende
duikke adviser! (adviser ikke)
dereikke adviser! (adviser ikke)
Dine siste søk