Norsk-Svensk oversettelse av akkompagnere

Oversettelse av ordet akkompagnere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

akkompagnere på svensk

akkompagnere
ledsageverb ackompanjera
Fler eksempler
1.Det viktigste for meg er å" snakke samme sprog" som den jeg skal akkompagnere.
2.Det var barn fra syv til 11 år - 23 i tallet som skulle akkompagnere !
3.For et helt orkester ville det være umulig å akkompagnere en slik fri uttrykksform uten å tvinge sangeren inn i et strengere rytmisk mønster.
4.I dag er han en av verdens dyktigste sangere, og en av dem som kan akkompagnere seg selv mer raffinert enn de fleste.
5.Med sin rutine og evne til å spille fra bladet, kunne han på korteste varsel akkompagnere de mest krevende verker.
6.Selv har vi hatt gleden av å ha Topsy Chapman på besøk hjemme i stuen, og når vi hører henne synge egne komposisjoner og akkompagnere seg selv på piano, slår det oss at hun burde vært enda mer internasjonalt kjent.
7.Senere - efter noen år - var han så heldig å få sitt eget piano, og han lærte seg til å akkompagnere seg selv når han sang.
8.Til sist opplevde vi med Göran Dyrssen at en gammel evergreen," Night and Day", kan bli som Bach og Beethoven i velde og akkompagnere menneskesjelen i dens skrik efter den innerste virkelighet.
9.Eftersmaken er lett syrlig, så den har også kraft til å akkompagnere en god grillstek.
10.Kanskje med en trekkspiller som kan akkompagnere meg, antyder Frøland saktmodig.
11.Også denne gangn vil Roy Hellvins trio akkompagnere artistene.
Liknende ord

 
 

akkompagnere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) akkompagnereakkompagnerendeakkompagnert
Indikativ
1. Presens
jegakkompagnerer
duakkompagnerer
hanakkompagnerer
viakkompagnerer
dereakkompagnerer
deakkompagnerer
8. Presens perfektum
jeghar akkompagnert
duhar akkompagnert
hanhar akkompagnert
vihar akkompagnert
derehar akkompagnert
dehar akkompagnert
2. Preteritum (Fortid)
jegakkompagnerte
duakkompagnerte
hanakkompagnerte
viakkompagnerte
dereakkompagnerte
deakkompagnerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde akkompagnert
duhadde akkompagnert
hanhadde akkompagnert
vihadde akkompagnert
derehadde akkompagnert
dehadde akkompagnert
4a. Presens futurum
jegvil/skal akkompagnere
duvil/skal akkompagnere
hanvil/skal akkompagnere
vivil/skal akkompagnere
derevil/skal akkompagnere
devil/skal akkompagnere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha akkompagnert
duvil/skal ha akkompagnert
hanvil/skal ha akkompagnert
vivil/skal ha akkompagnert
derevil/skal ha akkompagnert
devil/skal ha akkompagnert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle akkompagnere
duville/skulle akkompagnere
hanville/skulle akkompagnere
viville/skulle akkompagnere
dereville/skulle akkompagnere
deville/skulle akkompagnere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha akkompagnert
duville/skulle ha akkompagnert
hanville/skulle ha akkompagnert
viville/skulle ha akkompagnert
dereville/skulle ha akkompagnert
deville/skulle ha akkompagnert
Imperativ
Bekreftende
duakkompagner
viLa oss akkompagnere
dereakkompagner
Nektende
duikke akkompagner! (akkompagner ikke)
dereikke akkompagner! (akkompagner ikke)
Dine siste søk