Norsk-Svensk oversettelse av alder

 
 

Wiki
Alder betegner vanligvis tiden som har gått mellom en persons/organismes fødsel eller en gjenstands tilblivelse/produksjon og enten dens død/ødeleggelse eller nåtiden. Ordet har flere spesialiserte betydninger: - Biologi: - Enkeltindivider - Alderdom - Aldersbestemmelse (biologi) - Aldring - Levealder - Taksonomiske grupper - Alder (fylogenetikk) - Aldersbestemmelse (paleontologi) - Geologi: - Alder (geologi) - Aldersbestemmelse (geologi) - Jordens tidsaldre.

Fler eksempler
1.Alder ingen hindring" er navnet på radioens nye fredagspost ledet av Kjell Thue.
2.Hvilket behov for seksuell aktivitet har barn i din alder ?" er ett av spørsmålene som ble stilt til 1200 ungdommer melleom 13 og 15 år.
3.Jeg hadde lyst til at skrive om byen", lar Sigrid Undset sitt talerør Charlotte Hedels si i" Den lykkelige alder".
4.Kristelig Folkepartis sentralstyre går inn for at barnetrygden bør være størst for barn opp til 8 års alder og at overføringene øker slik at foreldrenen får et mer reelt valg mellom selv å ha omsorg for barna eller å betale andre for det.
5.Lykkens Prøve" kan heller ikke hamle opp med de andre deltagerne når det gjelder alder.
6.Men her er så få på min alder, så nå gleder jeg meg kolossalt til å komme hjem i ferien.
7.Nå er selve utgangspunktet, furuas antatte alder - tatt ut av luften.
8.Når et barn uansett nedre alder tas opp i institusjon under helsevesenet utenfor barnets hjemkommune, skal institusjonen undrerette skolestyret i barnets hjemkommune, som skal sende melding til skolestyret i institusjonens vertskommune.
9.Og pianisten Artur Rubinstein mente gutten var bedre enn ham på hans alder.
10.Ved deltagelse i stevner approbert av NFIF og dets kretser skal alle deltagere mellom 1570 år (alder pr. 31 / 12) som er medlem av lag tilsluttet NFIF, betale årslisens og ulykkesforsikring med kr. 50, pr. år.
11.Vema 3" har i alle år vært holdt i god stand og bærer sin alder med glans.
12.Voksenpop," sier noen, men melodiene har en skjønnhet som de fleste smelter for - uansett alder.
13.Alle de adoptivforeldrene som ikke nøyer seg med å betale så lenge barna er" små og søte", men fortsetter til barnet i voksen alder har skaffet seg en yrkesutdannelse, fortjener en spesiell honnør, sier Borghild Bjørkås.
14.Alle som vil trene kan sette i gang, uansett alder.
15.Både Trines alder, hennes talent og beviselige lange treningskast i vinter overbeviser meg.
16.Da vi tok opp temaet alder, trodde jeg at jeg ville få vanskeligheter.
17.De stakkars bilistene, menn i sin beste alder og med god inntekt, har råd til å betale en fast årlig kjøreavgift, mente hun.
18.Det er bare blitt tre LPer fra meg i voksen alder, sier Grethe.
19.Det er da aldeles utrolig at De i en alder av 95 år, fremdeles er still going strong ?
20.Det er en vanskelig alder når man må ha nytt arbeide, og det finnes ikke noe alternativ her i distriktet.
21.Det er synd å se at de unge begynner å drikke i ung alder.
22.Det er urovekkende at en rekke ungdommer i vernepliktig alder idag ikke blir innkalt til førstegangstjeneste.
23.Det finnes en tradisjon i å ta hensyn til alder, geografiske forhold og delvis til yrke under en nominasjonsprosess.
24.Det må være opp til den enkelte familie å bli enige om hvem som egner seg best til å fortsette gårdsdriften, uansett kjønn og alder.
25.Det nye programmet," Alder ingen hindring", er programdirektør Gunnar Grans ide og vil bli sendt i beste sendetid mellom Dagsrevyen og" Detektimen" fredag kveld.
26.Dette er ikke noe hippiefenomen, men typiske middelklassebriter som slutter seg til islam i en alder av 25 - 30 år - og forblir der.
27.Du vet, det er ikke så godt å være ensom jente på min alder, sier Tekla.
28.En av tilhengerne av kjøreavgift, Venstres Inger Friis, har hevdet at kjøreavgiften vil medføre at det dermed er" menn i sin beste alder og med god inntekt" som skal betale.
29.For finnes det egentlig noen oppskrift på hvordan kvinner i min alder skal se ut ?
30.For å få engasjert barna er det viktig å la dem lese om barn på egen alder.
Dine siste søk