Norsk-Svensk oversettelse av alderdommelig

Oversettelse av ordet alderdommelig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alderdommelig på svensk

alderdommelig
arkaiskadjektiv ålderdomlig
Synonymer for alderdommelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er unektelig nokså pussig hvordan en" alderdommelig" 22årig Hamsun her ser tilbake på tiden rundt 187778 da han skrev fortellingene" Den Gaadefulde" og" Bjørger" og diktet" Et gjensyn" som en litterær gullalder.
2.Han følger en rettskrivning som var i ferd med å bli alderdommelig i slutten av forrige århundre.
3.Hele fremtoningen var så alderdommelig og samtidig så utrolig at Else ikke fikk seg til å stille et eneste spørsmål.
4.Og om vi møter en kadett som skryter ut fra en bevissthet som angsten er strøket avgårde med, soldatene som møter nederlag med harme og avmektig hat, og en knugende avmaktsfølelse hos dem som bærer ansvar, er det bare på et par steder i det rent fortellertekniske - noen setninger som med fordel kunne vært strøket, om man ikke hadde litteraturhistoriske hensyn å ta at man fornemmer noe som kan virke alderdommelig.
5.At fremførelsene også har hatt et visst alderdommelig professorskjær over seg hjelper heller ikke.
6.Og hva menes med utsagnet om at kirken er" alderdommelig" ?
Dine siste søk