Norsk-Svensk oversettelse av ale

Oversettelse av ordet ale fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ale på svensk

ale
fostreverb odla
Avledede ord av ale
airedaleterrier, påtalevitne, aldri på tale, aleksandrisk, alexi, alene, ambivalens, ambivalent, anbefale, tale, ansette personale til, arbeidsavtale, påtale, påtaler, påtale for, tilbakebetale, auksjonslokale, avsvalende, avtale, asalea, balett, balettdanser, bedragersk overtalelsesevne, befale, befalende, avtale treff med, betale, betale av, betale for, betale for drinkene, betale i delposter, betale på forskudd, betale lønn til, betale noen med samme mynt, betale noens regning, betale regningen, betale med giro, betale fullt ut, betale tilbake med, utbetale
betaler, forskuddsbetale, bifokale briller, billedlig talemåte, bivalent, blendende tale, bli det allmenne samtaleemne, bli smalere, brudd på palementarisk imunitet, buktaler, buktaleri, sentralenhet, chalet, Chippendale, daglig tale, dametoalett, delta i en samtale, destillasjonslokale, det almenne samtaleemne, dialekt, diskanthøyttaler, emmentaler, emmentalerost, eskalere, få betale for det, fascinerende taler, feilaktig uttale, feiluttalelse, finale, flygende talerken, fortaler, fortalerske, forhale, forhalende, forsøke å overtale, forsømme å betale, forsvarstale, baktale, baktaler, forvanske gjennom talespråket, frittalende, gå i dvale, gale opptog, gi svar på tiltale, ved privat avtale, gentleman avtale, gjøre smalere, ha en tydelig uttalelse, hale, hale inn, hale ned, holde tale, hestehale, hedersomtale, herretoalett, høyttaleranlegg, høytalere, husmaler, husmalerinne, indirekte tale, inhalere, initialer, innhalelse, inntale, samtalepartner, Internasjonale domstol, jeg betaler, Jerusalem, kalebasse, kaleidoskop, kaleidoskopisk, kalender, kalesj, kaste ut av salen, katalepsi, kataleptisk, kavaler, kjølhale, kunstmaler, kunstmalerske, kunstmateriale, konvalessens, halebein, kvartfinale, lagerlokale, lang og ordrik tale, la mottakeren betale samtalen, lovtale, male, male og tapetsere om, male i stykker, malende, maler, malerinne, malepensel, maleri, malerisk, materiale, mild overtalelse, missale, nasalere, nonsjalere, nytt talent, ubevist uttalelse, offentlig skandale, omtale, opalescens, overbetale, overtale til ikke å gjøre, overtale til å la være, overtale til, overtalende, oksehale, alerten, på overtalelse fra noen, paleografi, paleolittisk, paleontologi, Palestina, palestiner, palestinsk, palett, personlig telefonsamtale, portrettmaler, portrettmalerinne, råmateriale, rottehale, rekruttert sjefspersonale, rikssamtale, saltomortale, samtale, samtale under fire øyne, samtale som betales av mottager, samtales, samtaleemne, semifinale, signalement, sjalett, skandale, skattebetaler, slepende tale, sluttbetale, smalere, stor haleløs ape, stubbhalet engelsk fårehund, svale, svaler, svaleurt, svalestup, svar på tiltale, svært vanskelig å uttale, syntetmateriale, tale berømmende om, tale bombastisk, tale enstonig, tale for, tale med seg selv, tale for seg selv, tale fornuftig, tale høyere, tale høyt, tale høytravende om, tale med hviskende stemme, tale ille om, tale lavmælt, tale med, tale med dempet stemme, tale med enstonig stemme, tale med forferdelse, tale med henførelse om, tale mot, tale nedsettende om, tale om, tale om den usminkete sannheten, tale slepende, tale til, tale til fordel for, tale tydelig, tale ut, tale ut med, talende, talent, talentfull, talentspeider, taler, talekunst, talerstol, talertribune, talesett, talefeil, talefør, taleevne, talespråk, taleterapi, tetningsmateriale, telefonsamtale, tiltale, tiltalende, tiltaletittel, toalett, toalettbord, toalettpapir, toalettrull, toalettsaker, tårnsvale, under det normale, underbetale, unntalenhet, uttale, uttale feil, uttale utydelig, uttale seg for, uttale seg fint om, uttale seg mot, uttale seg om, uttalende, valentinskort, valerian, valglokale, veltalen, veltalenhet, versaler, vifte med halen, vinterdvale, hvitmale, Wales, ytre tiltalende, avbetale, avtalefeste, bale, ekshalere, ekvivalere, etterbetale, finmale, forhandsomtale, forhåndsomtale, formale, forskale, fralegge, gale, husvale, innbetale, klattemale, opalescere, overhale, overtale, pale, prale, regalere, rosemale, sale, skalere, skjønnmale, skvale, snusmale, trale, utmale, aleine, anbefalelsesverdig, anbefaler, annaler, avtaleliste, baktalende, betale på avbetaling, betale tilbake, dvale, enetale, etter avtale, festlokale, fiskehale, forhales, galehus, galei, galeislave, grøntareale, hale-, halepadde, høytaler, høyttaler, i dagligtalen, inngå avtale, innhalere, kalebass, kalenderdager, kalesje, kalesjevogn, kaste av salen, kavalerist, kriminaletterforsker, kunstnerisk talent, langsom uttale, lokale, male om, medarbeidersamtale, oljemaleri, ord med vrien uttale, organisk materiale, overtale med spørsmål og svar, overtalelse, paleontolog, paleontologisk, personale, polyvalent, påtalemyndighet, rekonvalesens, rekonvalesent, sette under tiltale, som kan betales tilbake, stormsvale, svalehale, talepedagog, tibakebetale, tiltale med du, ubetalelig, uttalelse, valens, valeriane, veltalende, viftehale, uthaler, høflig tiltale, gratiale, befale over, handelsavtale, spesialetterforsker, alenefar, aleneforelder, alenemor, tordentale, ekvivalent, med halen mellom beina, sale om, hale ut av, hale i land, arbeidslokale, jobblokale, haleheng, galen, dale, dalende, leieavtale, skriftlig avtale, barnetale, hale inn på, sosiale omgivelser, chevalersk, tallmateriale, tysktalende, ligge i dvale, dagligtale, kalendarium, svalende, dvaledrikk, hellig rituale, gravtale, minnetale, finaleseilas, regattafinale, fjernsamtale, lokalsamtale, vetalende, unntale, mottakelseslokale, utstillingslokale, uttales, praler
Wiki
Ale kan referere til: - Ale kommune - Ale (øl).

Fler eksempler
1.Engelskmennene har også vært flinkere de senere år til selv å ale opp gode teknikere som setter farve på kampene.
2.Fjernes lodda, blir det igjen 640 000 tonn avfall, noe som er nok til å ale opp 135 000 tonn laks.
3.Makten spiller en stor rolle for lederne, og derfor er de forsiktige med å ale opp" kronprinser".
4.Jo, sier Kong Sam Ol, vi appellerer til vårt folk om å ale opp flere griser, fange mer fisk og plante to risavlinger hver sesong.
5.2 1 / 2 cl lime juice, 10 cl ginger ale, 5 cl Cola.
6.Bland teen med juice, ginger ale og brus eller vin.
7.Efter at valutamarkedet i begynnelsen av 1970årene ble gjenstand for betydelige svingninger i de enkelte valutakurser, har det vært viktig for banker, storbedrifter og meglerhus å ale opp en generasjon av unge mennesker som behersker spillet.
8.Elever, foreldre og klasseforstanderen i 7. klasse på en skole i Ale noen mil fra Göteborg, har skrevet under en kontrakt for å sikre best mulig ro og orden i klassen.
9.Finland har antagelig lykkes i å ale opp nok et toppnavn på kvinnesiden i langrenn.
10.For det første har man ikke nok stamfisk, hvilket innebærer at det ikke er nok rogn til å ale opp settefisk.
11.For å gjenvinne vår konkurransedyktighet trenger vi å ale opp enere på alle felter.
12.Karsten Andersen har kjøpt seg leilighet i Oslo og skal begynne å ale opp nye norske dirigenter, som professor ved Norges Musikkhøgsole.
13.Men respekt for barnet kan det neppe kalles, eftersom de drev forretning på å ale opp barn til prostitusjon, gladiatorer eller slver.
14.Mens konen skjenker ginger ale og whisky på kjøkkenet.
15.Samtidig inspiererte han norske familier til samhold i ferien, til å dyrke sin haveflekk eller ale opp en andeflokk for julemiddagen.
16.SydAfrikas hektiske diplomati den senere tid og nylige, kraftige uttalelser fra begge Bothaene peker likeledes i retning av at SydAfrika arbeider intenst for å temme en skapning, MNR, som de selv har vært med på å ale opp.
Liknende ord

 
 

ale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) alealendealt
Indikativ
1. Presens
jegaler
dualer
hanaler
vialer
derealer
dealer
8. Presens perfektum
jeghar alt
duhar alt
hanhar alt
vihar alt
derehar alt
dehar alt
2. Preteritum (Fortid)
jegalte
dualte
hanalte
vialte
derealte
dealte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde alt
duhadde alt
hanhadde alt
vihadde alt
derehadde alt
dehadde alt
4a. Presens futurum
jegvil/skal ale
duvil/skal ale
hanvil/skal ale
vivil/skal ale
derevil/skal ale
devil/skal ale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha alt
duvil/skal ha alt
hanvil/skal ha alt
vivil/skal ha alt
derevil/skal ha alt
devil/skal ha alt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ale
duville/skulle ale
hanville/skulle ale
viville/skulle ale
dereville/skulle ale
deville/skulle ale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha alt
duville/skulle ha alt
hanville/skulle ha alt
viville/skulle ha alt
dereville/skulle ha alt
deville/skulle ha alt
Imperativ
Bekreftende
dual
viLa oss ale
dereal
Nektende
duikke al! (al ikke)
dereikke al! (al ikke)
Dine siste søk
ale