Norsk-Svensk oversettelse av alge

Oversettelse av ordet alge fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alge på svensk

alge
botanikksubst. alg
Avledede ord av alge
Anagram av alge
Liknende ord

 
 

Wiki
Alger (latin: algae; tang, tare, «sjøgress», «grønske») er fellesnavn for en mengde vannplanter, fra mikroskopiske encellede arter, til tangarter med mange meters omfang. «Alge» er egentlig et evolusjonært utviklingsstadium og ikke noen naturlig taksonomisk gruppe. Læren om alger kalles fykologi.

Fler eksempler
1.Denne giften dannes av en alge, en flagellat, og som akkumuleres i leveren på blåskjellet.
2.Også hele den svenske vestkysten er nå båndlagt fordi en alge som opptrer i store mengder forgifter blåskjellene.
Dine siste søk