Norsk-Svensk oversettelse av alle

Oversettelse av ordet alle fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alle på svensk

alle
personadjektiv alla
Synonymer for alle
Avledede ord av alle
alle fakta, alle mulige typer, allegori, allegorisk, allegoriskt, allegretto, allegro, allemannsrett til vei, allergen, allergi, allergisk, allestedsnærværende, allehelgensdag, allement akseptert, aller best, aller beste, aller høyest, til alle retninger, tilbakefalle, gjenkalle, gjenkalle til livet, gjenkallende, falle fra, frafallen, avskallende, ballerina, ballerinaskjørt, basshøytaller, bifalle, bifallende, bli frafallen, bli skallet, bønnfalle, bønnfallende, bortfalle, dødskalle, dumskalle, emballering, falle, falle av
falle død, falle etter, falle for, falle fram, falle i biter, falle i en spiral, falle i koma, falle i unød, falle i smak, falle i stykker, falle i bølger, falle igjen, falle igjennom, falle sammen, falle inn, falle med dunder og brak, falle ut av minnet, falle ned, falle overende, falle, falle på ulike dager, falle plutselig, falle sammen i nederlag, falle tilbake, falle tilbake på, falle ut gjennom, fallende, fallen, fallenhet, falleferdig, flintskallet, flintskallethet, lite iøyenfallende, for alle formål, forfalle, forfallen, framfor alle andre, framkalle, fremkalle asfyksi hos, framkalle abort, framkallende, frafalle, galle-, galle, galleblære, galleri, gallesyk, gallesykdom, galleskrik, galleskrike, gallestein, grønnskalle, halleluja, henfalle til, hjerneskalle, i alle fall, i alle retninger, i alle tilfeller, innfalle, innfallen, innkalle, installere, ikke falle for, iøynefallende, kalle, kalle inn, kalle inn et vitne, kalle, kalle sammen, kalle seg, kalle tilbake, kavalleri, kavallerist, knalle, kunstgalleri, kallenavn, kvalmefremkallende, kravaller, la falle, man kunne høre en knappenål falle, malle, mallefisk, nærkamp om ballen, nedfalle, ugjenkallelig, ugjenkallelig borte, uskallet ris, overfalle, overfalle og plyndre, overfalle og rane, overfallende, overframkalle, påfallende, påkalle, påkalle noens oppmerksomhet, parallell, parallell linje, parallellsirkel, parallellisme, parallellogram, pappskalle, allerede, sammenfalle, sammenfallende, sammenkalle, sammenkallende, sette inn alle sine krefter, skalle, skivetallerken, skralle, snøballeffekt, som beseirer alle, som holder på å bli skallet, som kaller seg, stå og falle med, tallerken, tallerkenunderlag, tilkalle, tykkskallet, treskalle, treskallet, toskallet, unnfallende, unnfallenhet, utfalle, valle, vokse i alle retninger, anfalle, avskalle, balle, fallere, forefalle, fremkalle, gjalle, heimfalle, heimkalle, hjemfalle, hjemkalle, nedkalle, parallellforskyve, parallellføre, parallellisere, pjalle, ralle, talle, tilfalle, tralle, utkalle, alle datoer, alle sammen, allehelgensaften, allehånde, allergiker, allestedsnærværelse, antiallergisk, baller, ballett, dyp tallerken, falle brått, falle frem, falle i søvn, falle sammen med, forfallen gjeld, fremkalle sterk blodtilstrømning, hodeskalle, innfallende, installere på nytt, kreftfremkallende, platetallerken, påkallelse, rumpeballe, sjukdomsframkallende, skallet, skallethet, tallerkenhylle, tilbakekalle, være sammenfallende, parallellport, ha baller til, alle tiders, allemannseie, pelsdyrallergi, pollenallergi, for alle, håndfallen, la falle/være/fare, småfallen, fallert, falle i fisk, over alle hauger, parallelle, parallelt
Eksempler med oversettelse
Alle hester er dyr, men ikke alle dyr er hester.
Denne blomsten er gul, men alle de andre er blå.
Han er en mann som vi alle respekterer.
Liknende ord

 
 

Wiki
Alle har flere betydninger: - Allé, en gate eller vei med trær på begge sider - ?yna, elv med det tyske navnet Alle - Alkekonge, fugl med vitenskapelig navn Alle alle - Alle (Belgia), tidligere kommune - Alle (Sveits), kommune.

Fler eksempler
1.... den koster, og den må vernes og hjelpes frem på alle områder hvis den skal overleve.
2.20. julimennene" var nesten alle generalstabsoffiserer med spesiell oversikt og innblikk.
3.68 Guns"," The Deceiver"," The Stand"," The Blaze Of Glory" og" Where Were You Hiding..." har alle potensielle klassikerkvaliteter i seg.
4.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
5.Ai, ai..." er en forestilling som mange vi se, og som alle vil se om igjen.
6.Alle" har stort sett ønsket å gjøre det samme, og konsekvensene må nødvendigvis bli nokså drastiske når disse er i selgerposisjon.
7.Alle" på Tonsenhagen kjenner Asle og Magnhild, men få vet at de heter Aslaksen til efternavn.
8.Alle" snakker stygt om drabantbyene, men annenhver Osloborger bor der.
9.Alle" som kunne krype og gå og gjøre splitthopp i underholdningsverdenen innfant seg selvsagt, og i fleng kan nevnes IngerLise Rypdal, Nissa Nyberget - og gjett hvem som var seremonimester - om ikke nettopp pappan til Sara.
10.Alle" spiller golf, fra arbeideren til generaldirektøren.
11.Alle" synes allikevel overbevist om at det snart blir reklame i svenske TVapparater, enten Riksdagen liker det eller ikke på grunn av de utenlandske satellittene.
12.Alle" var der da" Studenten" åpnet igår eftermiddag.
13.Alle" vet at det er viktig å spise korn, men få vet hvorfor.
14.Alle" ønsker pisken tilbake, men allikevel blir ingenting gjort.
15.Alle barn har rett til skomaker Andersen.
16.Alle bør få mer av alt" kan følgelig være et greit utgangspunkt for budsjettarbeidet.
17.Alle disse forstyrrelser må antas å være såvel utløst som forsterket av den vedvarende isolasjonen.
18.Alle er vel klar over at en ca. 1000 dekar stor skog med en slik plassering som Kongeskogen i et tett befolket miljø ikke kan måles med vanlig skogbruksmålestokk.
19.Alle i familien kranglet ; min far og min mor med hverandre, barna med foreldrene og seg imellom".
20.Alle mister fart fra 60 meter og inn, men Carl mister minst", sier Tellez.
21.Alle må innrømme at Lady Sneerwell kan oppnå mere med et ord eller et blikk enn andre med de utførligste detaljer.
22.Alle oljeland (økonomier) har fått ubalanse mellom levestandard og produktivitetsevne.
23.Alle samfunnsgrupper må få et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin tro og sitt livssyn.
24.Alle seire for den vietnamesiske revolusjon har nær sammenheng med hjelpen fra Sovjet... og har bidratt til den felles seier og stadige vekst for verdens revolusjonære bevegelse".
25.Alle sier at Terje Dahl skriker, men ingen sier hvorfor," kommenterer Terje Dahl.
26.Alle skilt er undertegnet av Helserådet.
27.Alle skriver på veggene unntatt jeg.
28.Alle smiler, alle sammen ler, alle danser samba...
29.Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal få gå minst en distanse" og" vi skal stille vårt beste lag til enhver tid".
30.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - så enkelt er det".
Dine siste søk