Norsk-Svensk oversettelse av allemannseie

Oversettelse av ordet allemannseie fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

allemannseie på svensk

allemannseie
allmenn? public domain
Synonymer for allemannseie
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Feltet har vært et allemannseie" og" har tjent... som fotball og rugbybane".
2.Det vil nok gå mellom to og ti år før datamaskiner er så utbredt også i Norge at de nærmest kan betegnes som allemannseie.
3.En kunstgressbane burde vært allemannseie, mener Terje Rørby, den drivende kraft i anleggskomiteen i Manglerud / Star, en komite som har skaffet klubben oppvarmet kunstgressbane.
4.Aksjer er i ferd med å bli" allemannseie".
5.Da suksessen slo til for alvor, ble Prøysen nærmest allemannseie, og alle fulgte med ham selv om han hele tiden prøvet å beskytte sitt privatliv mest mulig.
6.Det tok ca. 50 år fra Alexander Graham Bell oppfant telefonen - en oppfinnelse som den gang ble karakterisert som amerikansk" humbug" av ærverdige The Times i London - og til den ble billig nok i anskaffelse til å bli allemannseie, i hvert fall i USA.
7.Efter en høringsrunde der blant annet Den norske lægeforening ikke hadde negative bemerkninger, ble det omsider besluttet at Felleskatalogen kunne bli allemannseie.
8.Eftersom feltene var planlagt før bilen ble allemannseie, er parkeringsplasser og gjennomkjøring et av de største miljøproblemene i dag.
9.Et allemannseie med programfestede svar på datateknologiens angivelige utradering av arbeidsplasser og menneskerettighetenes plass i Nicaragua.
10.Frisk, naturlig og grønnsakpreget mat er blitt allemannseie.
11.Han intervjuet kunstneren og lot dennes budskap bli allemannseie.
12.Hugo Hamiltons dikt er efterhvert blitt allemannseie i Sverige.
13.I løpet av fem år vil parabolantennen være allemannseie, sier den svenske direktøren som opplyser av Vaccuum Service tar sikte på å produsere 2 millioner antenner i året for å dekke den ventede efterspørsel når TVsatellittene kommer.
14.IDAG er bilen nærmest allemannseie - og den er et gode.
15.Men interessant er dette tverrsnitt av viktige momenter i europeisk historie, festet til kobberplaten før fotografiet ble allemannseie rundt århundreskiftet.
16.Men miljøvern ble raskt politisk allemannseie, og efter noen år med stigende arbeidsledighet og nullvekst i praksis er ikke lenger" økonomisk vekst" et skjellsord.
17.Men noe allemannseie blir den neppe.
18.Men noe allemannseie blir luftskipene neppe.
19.Nå er Bowie blitt allemannseie efter den enorme kommersielle suksessen med den forrige LPen" Lets Dance", uten at det bekymrer ham synderlig.
20.Og det er en del av den virkelighet USAs president er henvist til å bevege seg i, at den slags fortredeligheter er allemannseie.
21.Og minnene vil fortsette i overskuelig fremtid - rundt" steinrøysa neri bakken" og videre til hans ukuelige forfatterskap og de mange lyd og fjernsynsopptak som stadig blir allemannseie også for nye generasjoner.
22.Og plutselig ble han allemannseie.
23.PerKristian Foss mente på sin side at Høyres svar her er å gjøre den nye teknologi til allemannseie og innrette lovverket på nye typer utfordringer til personvernet, fremfor å bygge opp generelle motforestillinger til den nye teknologi.
24.Prisen for en lystbåtutgave av undervannsroboten vil ligge mellom 50 000 og 100 000 kroner, så noe allemannseie blir farkosten neppe.
25.Prognosene for oljeinntektene viste enorme summer, ikke minst efter prishoppene i 1973 - 1974 og igjen i 1979, og mange trakk paralleller til arabiske sjeikdømmer der Mercedeser og Cadillacer var blitt nærmest allemannseie.
26.Snart ble bordkniver med runde ender allemannseie, og de finnes den dag idag i de fleste kjøkkenskuffer.
27.Så er det bare opp til brukerne om Marka skal forbli allemannseie eller om de gamle Markatraverne virkelig skal bli en utdøende rase.
28.Vi ønsker boken velkommen, den bør bli allemannseie.
29.Vårt medium, det levende bilde, er forlengst blitt allemannseie.
30.Bilen er idag allemannseie.
Dine siste søk