Norsk-Svensk oversettelse av allokere

Oversettelse av ordet allokere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

allokere på svensk

allokere
tildeleverb allokera
Synonymer for allokere
Liknende ord

 
 

allokere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) allokereallokerendeallokert
Indikativ
1. Presens
jegallokerer
duallokerer
hanallokerer
viallokerer
dereallokerer
deallokerer
8. Presens perfektum
jeghar allokert
duhar allokert
hanhar allokert
vihar allokert
derehar allokert
dehar allokert
2. Preteritum (Fortid)
jegallokerte
duallokerte
hanallokerte
viallokerte
dereallokerte
deallokerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde allokert
duhadde allokert
hanhadde allokert
vihadde allokert
derehadde allokert
dehadde allokert
4a. Presens futurum
jegvil/skal allokere
duvil/skal allokere
hanvil/skal allokere
vivil/skal allokere
derevil/skal allokere
devil/skal allokere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha allokert
duvil/skal ha allokert
hanvil/skal ha allokert
vivil/skal ha allokert
derevil/skal ha allokert
devil/skal ha allokert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle allokere
duville/skulle allokere
hanville/skulle allokere
viville/skulle allokere
dereville/skulle allokere
deville/skulle allokere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha allokert
duville/skulle ha allokert
hanville/skulle ha allokert
viville/skulle ha allokert
dereville/skulle ha allokert
deville/skulle ha allokert
Imperativ
Bekreftende
dualloker
viLa oss allokere
derealloker
Nektende
duikke alloker! (alloker ikke)
dereikke alloker! (alloker ikke)
Dine siste søk