Norsk-Svensk oversettelse av alminnelig

Oversettelse av ordet alminnelig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alminnelig på svensk

alminnelig
allmennadjektiv allmänn
Synonymer for alminnelig
Avledede ord av alminnelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er ikke mer enn fire år siden det var alminnelig akseptert i Norge å bygge på en strategi som innebærer bruk av kjernevåpen i forsvaret av vårt land.
2.Det er mer alminnelig i Amerika enn i Europa å ville avskaffe forskjellene mellom barn og voksne.
3.TEFFteatret" står bak dette arbeidet med de tyrkiske barna, men det er ikke noe alminnelig filmproduksjonsselskap.
4.Vår utenriksminister har opptrådt sterkt i strid med alminnelig konstitusjonell praksis.
5.Alle er vel alminnelig enig om at et slikt samarbeide er viktig, men det er ikke nok å erkjenne det.
6.Alminnelig forretningsmessig praksis tilsier at Staten er med å betale utgiftene når Staten skal være med å dele inntektene.
7.Det er alminnelig tilfredshet over kortets utvidede bruksområde.
8.Det er en alminnelig oppfatning at russefeiringen har sklidd ut og gått for langt.
9.Det er en velkjent og alminnelig anerkjent erfaring at pasienters motivering for å gjenoppta sin yrkesaktivitet avtar efterhvert som sykmeldingens varighet tiltar, sie professor Bjerkelund.
10.Det er fremdeles for tidlig å si hva slags parkering det er snakk om, fra trafikksjefens kontor er det nemlig kommet signaler om at anlegget egner seg dårlig som alminnelig parkeringshus.
11.Det er olje der ute, det er hundre prosent sikkert, sa en lokal drosjesjåfør forleden, en drosjesjåfør med ganske alminnelig dårlig fagbakgrunn for å kunne uttale seg saklig om noe sånt.
12.Dette er i grov kontrast til det som hittil har vært en alminnelig erkjennelse i Norge, nemlig at oljevirksomheten er forbeholdt de store konsernene, fortsetter Rødland.
13.Dette er ikke noe alminnelig storting !
14.Dette er spørsmål om alminnelig erfaring og dømmekraft, og jeg overlater til lagretten å vurdere disse forholdene, sa Wiker.
15.En eventuell timebetaling for å bake brød, plukke skogsbær eller lage syltetøy, er langt lavere enn den man kunne oppnå i alminnelig lønnsarbeid.
16.En ganske alminnelig vekkerklokke, men brukbar også som bilde på en kultursituasjon.
17.Er det alminnelig at man setter opp husholdningsbudsjetter i" de tusen hjem" ?
18.Forbruket i alminnelig forsyning ligger tre milliarder kWh over tallene i energimeldingen.
19.Forholdene rundt selskapet, det være seg avtalen med Kloster eller Blystads oppkjøp, var alminnelig kjent.
20.Formaldehyd er et meget alminnelig kjemisk produkt som blir brukt i svært mange produkter, sier assisterende overlege Jan Alexander i Statens institutt for folkehelse til Aftenposten.
21.Hva skal en alminnelig mosjonist gjøre for å finne et par sko som passer.
22.Hvis det er riktig at Regjeringen og regjeringspartiene allerede har bestemt seg for en slags omlegning av Statoil, er statsministerens brev til Arbeiderpartiet rent skuebrød, og møtet førstkommende tirsdag en alminnelig høflighetsfrase, sa Arbeiderpartiets partisekretær Ivar Leveraas på årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti idag.
23.Hvis man viser alminnelig aktsomhet og tegner reiseforsikring, kan man trygt reise.
24.I USA er det vanlig at en eiendomsmegler tar den gamle boligen i innbytte, ved kjøp av ny, og vi må regne med at dette blir mer alminnelig her hos oss.
25.I praksis er det ingen vesentlig forskjell på Likud og Maarach i denne saken, hevder Uri Avnery, mangeårig urokråke på venstresiden i israelsk politikk, som vakte alminnelig respekt for sitt arbeide gjennom 10 år i nasjonalforsamlingen (Knesset).
26.Jeg prøver å få til en mest mulig alminnelig samtale ; småprater om hvordan barna har det på skolen og i fritiden.
27.Jeg skulle ønske meg et folkelig datablad som ikke lar seg fange inn av databegrepene og som er laget journalistisk for alminnelig interesserte lesere, sier informasjonssjef Thor Viksveen i Televerket.
28.Langt på vei kan alminnelig forebyggelse, periodisk vedlikehold dekkes av de tilleggene i husleiene som nå er tillatt, mener arkitekt Thorbjørn Hansen, en av dem som står bak rapporten.
29.Lever alminnelig sunt og har jobbet som hovedkasserer i Staten.
30.Når de nye postnumre er kommet i alminnelig bruk, blir selvsagt de separate sonenumrene på postforsendelsene overflødige i prinsippet.
Dine siste søk