Norsk-Svensk oversettelse av altså

Oversettelse av ordet altså fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

altså på svensk

altså
interjeksjonannet således
Synonymer for altså
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.10 000 elever kan altså nå skaffes plass", heter det bl.a. Vel, jeg antar det er søkere som kan skaffes elevplass, men at 10 000 kan inntas, må vel bare karakteriseres som en noe tendensiøs tolkning av situasjonen.
2.Akademiets professorer gjennom 75 år", en halvtimes" Videocollage, skisser fra Statens Kunstakademi mai 1984" - som Marianne Heske og Anne Elisabeth Christiansen har laget, og altså arkitektstudentenes" Imorgen".
3.Alfa og omega røber at Rhodia var en kristen, men likevel har vi altså ankh og ikke korset på hennes grav.
4.Alternativ Grand Prix" begynner kl. 24.00, altså noen timer efter NRKs GPfinale.
5.Badegjestene" soler seg på tribunene eller på sletta rundt tjernet, og bader altså i selveste dammen.
6.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
7.Blomsterkurv" er altså mer anonymt, og vi antar derfor at det er blitt omsatt.
8.Bløffeffekten i intervjuet med Skolnick var altså at man får inntrykk av at det man håper på å få vite i fremtiden, allerede er fakta idag.
9.Brytekvartn" blir altså uten den attraksjonen.
10.Da er livet for kjedelig til bli levd, altså !
11.Da er livet for kjedelig til å bli levd, altså !
12.Dagen efter, altså 1. mars, mottok hun et brev fra Finstad, datert 27 / 21984, poststemplet Oslo 29 / 21984.
13.Den tause" fra New Zealand, som vi tidligere mente kunne ligge godt an til en premiering, fikk altså den nest høyeste utmerkelse.
14.Det bemerkelsesverdige er at ca. 23.000 km P12, eller 1 / 3 av sonen, ligger endog vest for sektorlinjen, altså på ubestridt norsk område.
15.Det er altså forutsatt en meget større prisforskjell mellom leger med avtale med kommunen og leger uten avtale enn vi har ønsket å akseptere.
16.Det er altså først i det øyeblikk Arbeiderpartiet enda en gang avviser en grunnlovsendring som gir oss en demokratisk rettferdig valgordning, at innføringen av listeforbund er aktuelt - som en nestbeste løsning i en situasjon skapt av Arbeiderpartiets vrangvilje mot å gi fra seg det" styringstillegget" som det lenge nok har tviholdt på.
17.Det er altså ikke som Aftenposten hevder at mindre marxistiske grupperinger stod bak generalstreiken i Chile.
18.Det er altså snarere Høyre enn Senterpartiet som har kommet på andre tanker i Regjeringen.
19.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
20.Det kan fastslås", skriver Høien," at bilen, nest efter naturressursen olje, er blitt vårt lands mest betydningsfulle skatteobjekt." det kan det altså ikke.
21.Det var han," står det om St. Metodius i lederen," som bragte kristendommen til Böhmen, altså til den tsjekkiske delen av det nåværende Tsjekkoslovakia".
22.Detta var morro - kuult altså !
23.Dette er altså dessverre ikke korrekt.
24.Eggkokeren" - altså et tidsur, brukes til å utmåle tildelt taletid.
25.En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning".
26.En gift Kvindes Bekjendelser og Brev til sin Venninde", kan man tenke seg at damen helst ville holde for seg selv i den puritanske tiden, og også" En Kvinde"," Matty", og" En ung Dame" foretrakk altså anonymitetens trygghet fremfor offentlighet.
27.En jøssing", betydde under krigen" en god nordmann", altså en antinazist.
28.En skog i sin høyeste fullkommenhet (altså forstlig) er også i sin skjønneste tilstand.
29.En sommerdag i Amerika" er altså innenfor rekkevidde for alle i østlandsområdet.
30.Er De fornøyd eller misfornøyd med vårt skattenivå ?" og" Er De fornøyd eller misfor nøyd med vårt skattesystem, altså hvis vi ser bort fra skattenivået ?
Dine siste søk