Norsk-Svensk oversettelse av alvor

Oversettelse av ordet alvor fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

alvor på svensk

alvor
situasjonsubst. allvar
Synonymer for alvor
Avledede ord av alvor
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
2.Alvor må det til på sjelefrelsens gang" (Landstad 529,1).
3.Den som tar Gud virkelig på alvor, ser humoristisk på seg selv.
4.Om kort tid skal partene sette seg til forhandlingsbordet for alvor.
5.Sommertreff i Nevlunghavn" blir et lite gjensyn med sommer og sol før vinterstormene for alvor setter inn, også i Nevlunghavn.
6.Abortsakens alvor må ha forkjørsrett.
7.Arne Husveg har både i presse og kringkasting gjort gjeldende at" den oppbygging av et sosialt sikkerhetsnett, som ble innledet i 1945, er avløst av en nedbygging, som for alvor begynte under Arbeiderpartiet og fortsatte under den borgerlige regjering".
8.Bli med og varm opp stivnede vintermuskler før sommeren setter inn for alvor og Oslokarnevalet braker løs ! oppfordrer dreivainstruktør Terje Buuer.
9.Da jeg tok ferie for alvor efter drøyt ett år i Regjeringen følte jeg meg ganske nedkjørt.
10.Da vi sløyfet lørdagsavisen, begynte problemene for alvor å komme.
11.De andre partiene tar nemlig Fremskrittspartiet på alvor nå og vil ikke lenger overse oss.
12.De sier ikke for ramme alvor at De har sagt nei til en anmodning om å uttale Dem noen gang ?
13.Den oppbygging av et sosialt sikkerhetsnett som ble innledet i 1945, er avløst av en nedbygging, som for alvor begynte i 1977 under Arbeiderpartiet og fortsatte under den borgerlige regjering, sier han.
14.Den svenske regjering betrakter det inntrufne med alvor, og fremfører en bestemt protest til SovjetUnionens regjering mot krenkelsen av svensk territorium fastslås det.
15.Det blir liksom mer alvor så snart man skal våge seg ut på havet - selv om båten aldri så mye kalles" havseiler".
16.Det er aldeles forferdelig med alle drukningsulykkene, samtykker en hoderystende Dege, som hevder å ta alkoholproblemet på alvor.
17.Det er ikke meldt om noen tilfeller av salmonellainfeksjon i de områdene vi har reiser, nemlig Alvor utenfor Portimao, sier Unni Olav, markedsdirektør i Star Tour.
18.Det er mye artig å se, men jeg venter fælt på at friidretten skal komme i gang for alvor.
19.Det som er viktig, er hvorvidt de to supermaktene har ønske om og vilje til å begrense, redusere eller helt fjerne sine atomarsenaler, for alvor gjøre slutt på sin verdensomspennende konfrontasjon og respektere selvstendige lands uavhengighet og suverenitet, skriver Det ny Kina.
20.Det store spørsmål er hvilke ressurser vi har å stå imot med i det øyeblikk kokainen melder seg for alvor i Norge, sier han.
21.Det viste seg raskt at det var alvor, men at vedkommende heldigvis hadde klart seg.
22.Dette er litt av en ære, sier det suksessrike dommerparet, som for alvor etablerte seg i det internasjonale tetskiktet for to år siden.
23.Direktør Varstein, kunne jeg få talet et par ord med Dem ? sa han med et rolig alvor som hindret protest.
24.Efter at myndighetene i Thailand for alvor oppdaget at de selv hadde et narkotikaproblem å hanskes med, er det blitt lettere å arbeide med prosjekter for å få de fattige bøndene i" det gylne triangel" til å legge om sin produksjon til matnyttige vekster.
25.Er det skuffelsen over at biskopen fikk sete i Molde i Romsdalen som medvirker til at det nå for alvor skal bli aktiviter rundt din kongstanke, Asbjørn Skotte ?
26.For første gang siden jeg engasjerte meg i dette på alvor på midten av 70tallet er jeg også fornøyd !
27.Foreldrene må først og fremst ta barnas tegne og maleaktiviteter på alvor.
28.Fra juni av begynner monteringen av det datastyrte radiodirigeringssystemet for alvor.
29.Friidrett er gøy, synes Marco Gieck, et levende eksempel på at idrett i ØstTyskland ikke bare er alvor.
30.Får jeg kjøre mitt eget opplegg, skal jeg garantere at Norge for alvor blir plassert på alpinkartet og jeg regner med flere alpinister i 1. pulje under OL i 1988.
Dine siste søk