Norsk-Svensk oversettelse av anspenne

Oversettelse av ordet anspenne fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anspenne på svensk

anspenne
anstrengeverb anstränga
Fler eksempler
1.Og når de unge kommer ut i arbeidslivet, må de for alvor anspenne sine krefter og bruke sine evner.
Liknende ord

 
 

anspenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anspenneanspennendeanspent
Indikativ
1. Presens
jeganspenner
duanspenner
hananspenner
vianspenner
dereanspenner
deanspenner
8. Presens perfektum
jeghar anspent
duhar anspent
hanhar anspent
vihar anspent
derehar anspent
dehar anspent
2. Preteritum (Fortid)
jeganspente
duanspente
hananspente
vianspente
dereanspente
deanspente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anspent
duhadde anspent
hanhadde anspent
vihadde anspent
derehadde anspent
dehadde anspent
4a. Presens futurum
jegvil/skal anspenne
duvil/skal anspenne
hanvil/skal anspenne
vivil/skal anspenne
derevil/skal anspenne
devil/skal anspenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anspent
duvil/skal ha anspent
hanvil/skal ha anspent
vivil/skal ha anspent
derevil/skal ha anspent
devil/skal ha anspent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anspenne
duville/skulle anspenne
hanville/skulle anspenne
viville/skulle anspenne
dereville/skulle anspenne
deville/skulle anspenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anspent
duville/skulle ha anspent
hanville/skulle ha anspent
viville/skulle ha anspent
dereville/skulle ha anspent
deville/skulle ha anspent
Imperativ
Bekreftende
duanspenn
viLa oss anspenne
dereanspenn
Nektende
duikke anspenn! (anspenn ikke)
dereikke anspenn! (anspenn ikke)
Dine siste søk