Norsk-Svensk oversettelse av antegne

Oversettelse av ordet antegne fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

antegne på svensk

antegne
skriveriverb anteckna
Synonymer for antegne
Liknende ord

 
 

antegne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) antegneantegnendeantegnet
Indikativ
1. Presens
jegantegner
duantegner
hanantegner
viantegner
dereantegner
deantegner
8. Presens perfektum
jeghar antegnet
duhar antegnet
hanhar antegnet
vihar antegnet
derehar antegnet
dehar antegnet
2. Preteritum (Fortid)
jegantegnet
duantegnet
hanantegnet
viantegnet
dereantegnet
deantegnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde antegnet
duhadde antegnet
hanhadde antegnet
vihadde antegnet
derehadde antegnet
dehadde antegnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal antegne
duvil/skal antegne
hanvil/skal antegne
vivil/skal antegne
derevil/skal antegne
devil/skal antegne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha antegnet
duvil/skal ha antegnet
hanvil/skal ha antegnet
vivil/skal ha antegnet
derevil/skal ha antegnet
devil/skal ha antegnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle antegne
duville/skulle antegne
hanville/skulle antegne
viville/skulle antegne
dereville/skulle antegne
deville/skulle antegne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha antegnet
duville/skulle ha antegnet
hanville/skulle ha antegnet
viville/skulle ha antegnet
dereville/skulle ha antegnet
deville/skulle ha antegnet
Imperativ
Bekreftende
duantegn
viLa oss antegne
dereantegn
Nektende
duikke antegn! (antegn ikke)
dereikke antegn! (antegn ikke)
Dine siste søk