Norsk-Svensk oversettelse av bale

Oversettelse av ordet bale fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bale på svensk

bale
streveverb kämpa
Avledede ord av bale
Fler eksempler
1.De to organisasjonene arbeider særlig i de sydlige regioner, Sidamo, Gamu Gofa og Bale.
2.Det er heldigvis flere uker til vi skal begynne å bale med selvangivelsen.
3.Det hemmet meg en del, derimot var det ikke noe problem at jeg måtte bale med en såpass tung motstander, avslutter Tore.
4.I 62 kgklassen må Morten Brekke bale både med finnen Hannu Øvermark, som har fortrengt verdensmesteren Hannu Lahtinen fra laget, og Kent Olle Johansson som har slått Øvermark tidligere.
5.Kirkens Nødhjelp vurderer også å engasjere seg i et nytt vannprosjekt i Bale, denne gangen i lavlandet.
6.Kornet ligger nå lagret i Nazareth, 10 mil syd for Addis Abeba, kjøres opptil 60 mil og spres i de tre sydligste provinsene Gamo Gofra, Sidamo og Bale.
7.Kvinner trenger et pusterom - et sted å møtes hvor det er rom for deres tanker og arbeide uten å måtte bale med mannens dominans eller påvirkning.
8.Men jeg skjønner jo at konsesjonstildeler Langlet har mye å bale med, og at mer perifere kulturanliggender som biblioteker - får vente.
9.Reiselivsdirektør Anne Bale tror at valutakursen har mye å si for besøkstallet, og hun regner med ytterligere oppgang i turismen dersom dollarkursen holder seg på det høye nivået.
10.Uansett hva man skal bale med.
11.Ute i landet har Redd Barna et vannprosjekt og et prosjekt for landbruk, i henholdsvis Gamo Gofa og Bale.
12.Vannprosjektet i Bale er de siste to år drevet i regi av Kirkens Nødhjelp med finansiering gjennom NORAD.
13.Vi har våre arbeidsfelter innen den såkalte Sørsynoden, som omfatter tre" fylker", Gamugofa, Sidama og Bale.
14.Det var kvalifisert flertall i kommunestyret, sier rådmann Olav H. Bale i Gol til Aftenposten.
15.Gol er handelssenteret i Hallingdal, og vi håper selvsagt at vi med et vinmonopolutsalg skal kunne ta endel handel fra Drammen og Hønefoss, sier rådmann Bale.
16.Det ble opprettet en lokal aksjonskomite av motstandere, men komiteen frafalt til slutt kravet om en folkeavstemning, sier Bale.
17.Det er storartet å gå med fiskestang og prøve lykken i fjellvann, og det er minst like morsomt å bale med en spretten ørret som å måle krefter med laksen.
18.Idag dekker fondet kun krav fra reisende på" lovlige" selskapsreiser, opplyser reiselivsdirektør Anna Bale til Aftenposten.
19.KN har konsentrert innsatsen om de tre provinsene Diamo, Bale og Gamo Gofa, hvor man tar sikte på å nå vel 400 000 nødlidende.
20.Men vi vil tro at partiet - når det først har et slikt vedtak å bale med - ville stå seg på å kvotere med vett.
21.Også reiselivsdirektør Anna Bale beklager det inntrufne på pensjonistenes vegne, men understreker like fullt at de reisende ikke har anledning til å fremme erstatningskrav mot reklamasjonsnevnden for selskapsreiser, idet reiselivslovgivningen kun omfatter charterturer solgt på lovlig vis.
22.Så det er et alvorlig problem som ulandene her har å bale med.
Liknende ord

 
 

bale som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) balebalendebalt
Indikativ
1. Presens
jegbaler
dubaler
hanbaler
vibaler
derebaler
debaler
8. Presens perfektum
jeghar balt
duhar balt
hanhar balt
vihar balt
derehar balt
dehar balt
2. Preteritum (Fortid)
jegbalte
dubalte
hanbalte
vibalte
derebalte
debalte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde balt
duhadde balt
hanhadde balt
vihadde balt
derehadde balt
dehadde balt
4a. Presens futurum
jegvil/skal bale
duvil/skal bale
hanvil/skal bale
vivil/skal bale
derevil/skal bale
devil/skal bale
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha balt
duvil/skal ha balt
hanvil/skal ha balt
vivil/skal ha balt
derevil/skal ha balt
devil/skal ha balt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bale
duville/skulle bale
hanville/skulle bale
viville/skulle bale
dereville/skulle bale
deville/skulle bale
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha balt
duville/skulle ha balt
hanville/skulle ha balt
viville/skulle ha balt
dereville/skulle ha balt
deville/skulle ha balt
Imperativ
Bekreftende
dubal
viLa oss bale
derebal
Nektende
duikke bal! (bal ikke)
dereikke bal! (bal ikke)
Dine siste søk