Norsk-Svensk oversettelse av beise

Oversettelse av ordet beise fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

beise på svensk

beise
stryke beis påverb trötta
Fler eksempler
1.Da jeg holdt på å beise hjemme, kom jeg på å beise nøtter også.
2.Det er fornuftig å beise / male trematerialene i samme farve som hytta.
3.Nå er ungene begynt å bli, store og vi snakket om å kjøpe hytte ifjor, men hvorfor skal vi dra i gang med hytte og male og beise og kitte vinduer...
4.Det ble imidlertid noe tid til overs, så Nordberg tenkte han skulle bruke tiden til å beise huset.
5.Det er noe grunnleggende urasjonelt i at bilmekanikere skal bruke tiden til å beise hus istedenfor å reparere biler, at økonomer skal plukke jordbær istedenfor å komme med forslag til forbedringer i skattesystemet, at reklamekonsulenter skal bygge hus istedenfor å utarbeide markedsføringsopplegg osv.
6.Mange hytteeiere skal på forsommeren og i ferietiden male eller beise fritidshuset.
Liknende ord

 
 

beise som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) beisebeisendebeiset
Indikativ
1. Presens
jegbeiser
dubeiser
hanbeiser
vibeiser
derebeiser
debeiser
8. Presens perfektum
jeghar beiset
duhar beiset
hanhar beiset
vihar beiset
derehar beiset
dehar beiset
2. Preteritum (Fortid)
jegbeiset
dubeiset
hanbeiset
vibeiset
derebeiset
debeiset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde beiset
duhadde beiset
hanhadde beiset
vihadde beiset
derehadde beiset
dehadde beiset
4a. Presens futurum
jegvil/skal beise
duvil/skal beise
hanvil/skal beise
vivil/skal beise
derevil/skal beise
devil/skal beise
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha beiset
duvil/skal ha beiset
hanvil/skal ha beiset
vivil/skal ha beiset
derevil/skal ha beiset
devil/skal ha beiset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle beise
duville/skulle beise
hanville/skulle beise
viville/skulle beise
dereville/skulle beise
deville/skulle beise
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha beiset
duville/skulle ha beiset
hanville/skulle ha beiset
viville/skulle ha beiset
dereville/skulle ha beiset
deville/skulle ha beiset
Imperativ
Bekreftende
dubeis
viLa oss beise
derebeis
Nektende
duikke beis! (beis ikke)
dereikke beis! (beis ikke)
Dine siste søk