Norsk-Svensk oversettelse av bemerkelsesverdig

Oversettelse av ordet bemerkelsesverdig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bemerkelsesverdig på svensk

bemerkelsesverdig
endringadjektiv anmärkningsvärd
Synonymer for bemerkelsesverdig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
2.Derfor er det bemerkelsesverdig at andre enn de tradisjonelle ledelsesformer på langt nær har hatt samme gjennombrudd i våre pedagogiske miljøer, heter det bl.a. i utredningen.
3.Det er bemerkelsesverdig at en godt innøvet og på forhånd planlagt antisovjetisk forestilling om enda en uidentifisert ubåt i norske farvann, som nå spilles ut av høyrepressen, blir brukt som propagandaopptakt til NATOs store krigsmanøvrer.
4.Det er bemerkelsesverdig at unge sydafrikanere fremdeles vil godta folk som meg som sine ledere, uttalte biskop Desmond Tutu på en pressekonferanse umiddelbart efter sin ankomst til Oslo igår.
5.Det er ellers bemerkelsesverdig at teknikken ikke er forberedt efter VM i 1982.
6.En bemerkelsesverdig oversetterinnsats, fremholdt jurymedlem Jan Brodal.
7.Hun har vært bemerkelsesverdig, sier Blanchard, og det kommer åpenbart rett fra hjertet.
8.Selv finner jeg det bemerkelsesverdig at offiserer overhodet forsøkte et kupp ; det har knapt nok forekommet i tysk historie.
9.Under slike forhold er det desto mer bemerkelsesverdig at mennesker er i stand til å velge fredens vei til frihet, poengterte Nobelkomiteens formann.
10.Amfiteatret er fint bygget inn i terrenget mot et fjell, og det kan minne om et klassisk romersk sådant - som sitt klassiske forbilde har det også en bemerkelsesverdig god akustikk.
11.Ammerud er bemerkelsesverdig dårlig til å spille inn sine to effektive forwarder Debbie Weinreis og Nina Rise.
12.Arbeidsmarkedsetaten har vist en bemerkelsesverdig evne til å innstille sin virksomhet på disse forhold.
13.At slike påstander formuleres innenfor Vatikanets murer, er naturligvis høyst bemerkelsesverdig i seg selv.
14.Av de opprinnelig 28 klubblag i denne turneringen, gjenstår altså nå åtte. og bemerkelsesverdig nok kommer fem av disse fra VestEuropa.
15.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at man heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
16.Bare det er bemerkelsesverdig.
17.Baron Pierre de Coubertin (18631937), kjent som de olympiske lekenes" far" og COIs president i 31 år, forteller i sine Olympiske erindringer at det ble satt opp en gullmedalje for særlig bemerkelsesverdig innsats under tindebestigning.
18.Befolkningen anså det på forhånd som mer eller mindre vanvittig å legge ut på en så lang sykkeltur, og at handicappede våget det, ble betraktet som enda mer bemerkelsesverdig.
19.Bemerkelsesverdig er også den forståelsen denne nedtoningen møtes med av andre politiske partier.
20.Bemerkelsesverdig ulike ansetninger, og vi har ikke her notert de mange som avviker med 1234 kilo.
21.Bemerkelsesverdig var det derfor at han ved sin side på ærestribunen hadde ØstTysklands partisjef Erich Honecker.
22.Bemerkelsesverdig var et par vaffelarbeidede minkjakker i brede horisontale striper i marine / beige / grønt med røde terningstriper innimellom.
23.Bemerkelsesverdig var også at av motmessen, som pleide å holde til utenfor, var nesten ingenting igjen, det var så å si bare feministenesom ennå sto igjen på barrikaden.
24.Beslutningen er bemerkelsesverdig i lys av at SovjetUnionen tidligere har fordømt handelsboikott som politisk våpen.
25.Bortsett fra kommunikeet, det offisielle kommunikeet som også var klart til utsendelse tra Stalins kontor bemerkelsesverdig kort tid efter drapet.
26.Buick og Allydor må også regnes med, men det er bemerkelsesverdig at Skogan Stutteri ikke nettopp har vært forfulgt av hell iår.
27.DEN siste tid har det vært en bemerkelsesverdig bevegelse i forbindelsene mellom Pyongyang og Seoul.
28.DET er bemerkelsesverdig at Ronald Reagan har fått en bred oppslutning fra de unge, fra studenter til arbeidere og funksjonærer.
29.DET er bemerkelsesverdig at land med så ulike og motstridende regimer som de mellomamerikanske republikker alle kunne samles til møtet i San Jose.
30.DETTE politiske problem har Arbeiderpartiets bystyregruppe løst på en bemerkelsesverdig måte.
Dine siste søk