Norsk-Svensk oversettelse av bene

Oversettelse av ordet bene fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bene på svensk

bene
fjerne benverb kila
Avledede ord av bene
Fler eksempler
1.De tre Bene står for" Bedre Boliger Billigere".
2.De tre beste Bene i normalbakkeNM på seierspallen.
3.De tre Bene står for" Bedre Boliger Billigere".
4.De tre beste Bene i normalbakkeNM på seierspallen.
5.Nota bene på det flunkende nye Gangfløtorgelet, som bl.a. Rolv Wesenlund var med på å samle inn penger til.
6.Uansett er dette en bok som fortjener lesere, nota bene lesere som er glad i lyrikk. her er riktignok også et par andre innslag, men lyrikken er hovedsak, og på det felt er det en bok til å bli meget klokere av.
7.De mortuis nil nisi bene" (Om de døde intet annet enn godt).
8.NOTA BENE heter en ny forretning på Hemnes i Høland.
9.Bird, Bud og Bill - jazzens svar på de tre store Bene, for å si det slik.
10.Da de to Bene hos Asker slapp til bedre utover i annen omgang, og Ullern var hentet inn og forbigått (6368), så Asker ut som vinneren.
11.Forberedelsene til årets sesong har pågått lenge, både for landslagene og for klub bene.
12.Så tok hun saken i egen hånd, skaffet sponsormidler til norsk kulturfremstøt over there, nota bene fra amerikanere.
13.Tilføyes skal at de sannelig har lært adskillige arkitekter å tegne, nota bene annet enn hus !
Liknende ord

 
 

bene som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) benebenendebent
Indikativ
1. Presens
jegbener
dubener
hanbener
vibener
derebener
debener
8. Presens perfektum
jeghar bent
duhar bent
hanhar bent
vihar bent
derehar bent
dehar bent
2. Preteritum (Fortid)
jegbente
dubente
hanbente
vibente
derebente
debente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bent
duhadde bent
hanhadde bent
vihadde bent
derehadde bent
dehadde bent
4a. Presens futurum
jegvil/skal bene
duvil/skal bene
hanvil/skal bene
vivil/skal bene
derevil/skal bene
devil/skal bene
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bent
duvil/skal ha bent
hanvil/skal ha bent
vivil/skal ha bent
derevil/skal ha bent
devil/skal ha bent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bene
duville/skulle bene
hanville/skulle bene
viville/skulle bene
dereville/skulle bene
deville/skulle bene
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bent
duville/skulle ha bent
hanville/skulle ha bent
viville/skulle ha bent
dereville/skulle ha bent
deville/skulle ha bent
Imperativ
Bekreftende
duben
viLa oss bene
dereben
Nektende
duikke ben! (ben ikke)
dereikke ben! (ben ikke)
Dine siste søk