Norsk-Svensk oversettelse av broket

Oversettelse av ordet broket fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

broket på svensk

broket
fargeadjektiv brokig
Synonymer for broket
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er ikke bare Deckers privatliv som har vært broket.
2.Her blir maktkamp, kjærlighet, pest, hat, humor og voldsom død servert i en broket blanding, delvis i de omgivelser der det en gang foregikk.
3.I dameklassen er bildet langt mindre broket.
4.Eftersom poengutregningen kan virke noe broket, nevner vi at svensken vinner iår - som ifjor - hvis han ikke blir dårligere enn nummer tre på 30kilometeren i Falun.
5.Et broket festprogram skal holde deltagerne i ånde hele uken ut.
6.Syvårige Lipstick har hatt en broket karriere siden hun kom til Norge, og galopper har spolert så å si hver eneste start.
Dine siste søk