Norsk-Svensk oversettelse av distinkt

Oversettelse av ordet distinkt fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

distinkt på svensk

distinkt
dragadjektiv distinkt
Synonymer for distinkt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Steffan Danielsen (192276) med en kjølig, distinkt klang i linje og farve.
2.Disse inntagende, folkevisepregede sangene tolket hun med fint behersket dynamikk, tindrende rent og musikalsk, og med distinkt deklamasjon.
3.For det første klang hans stemme malmfull og klar med distinkt tekst, og dertil var selve fremstillingen preget av en menneskelighet som belyste og gjorde forståelig Boris splittede syn og utviklingen frem mot hans sjelelige sammenbrudd og død.
4.Få radio og TVmennesker kommer i nærheten av en så distinkt artikulasjon, få administratorer fjernstyrer en avtale så ubesværet kortfattet.
5.Han er en ekte musiker av høyverdig kvalitet, pedalbruken er forbilledlig, alt - selv de største oktavpassasjer blir ytterst klart og distinkt gjengitt, anslaget er elastisk med fin klangbehandling også i det største forte, dertil er betydelige ressurser av kraft og temperament tilstede.
6.Han spilte det ytterst krevende solopartiet med slående teknisk overlegenhet, distinkt, elegant og rytmisk markant i yttersatsene og med den rette ro og innlevelse i det store solopartiet som innleder mellomsatsen.
7.Her spilte Lund på piccolotrompet klart, distinkt og med aldri sviktende intonasjon.
8.Og som charmerte generasjoner når han leste sine dikt, en makeløs stemme, dvelende og distinkt en sprogets mester også her.
9.Og akustikken er klar og distinkt.
10.Cohen er i hvert fall en distinkt kunstner med en personlig profil som overlever alle moteretninger.
11.Da Palme beskrev sin uheldige utenriksminister som" klar, fast og distinkt", var det mange som ikke trodde sine egne ører.
12.Det dannet seg fort den oppfatning at siden de unges marginalsituasjon er så på avstand fra voksenverdenen, dannes det en egen distinkt og helhetlig tenåringskultur, som på en måte løper parallelt med voksenkulturen.
13.Det er velsignet å være utenfor rekkevidde av telefonen og andre forstyrrende elementer, sier hun smilende på distinkt nynorsk.
14.En anelse mindre fruktig, lett smak av kirsebær med undertoner av Hersheytilsetning og en distinkt eftersmak av koffein.
15.Klubbene skal ta opp saker, tenke distinkt på hvordan saker kan løses, men ikke ta stilling i politiske spørsmål.
16.Seong Jin Kim legger vekt på at begge landene likevel har en distinkt egen kultur med høyt nivå.
17.Statsministeren har en meget distinkt holdning til hvordan Regjeringens politikk skal ivaretas.
18.Til gjengjeld behandler R.E.M. gitarene med en tørr, distinkt kunnskap som hindrer musikken i å flyte ut.
Dine siste søk