Norsk-Svensk oversettelse av eskapere

Oversettelse av ordet eskapere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eskapere på svensk

eskapere
allmennverb smita
Liknende ord

 
 

eskapere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) eskapereeskaperendeeskapert
Indikativ
1. Presens
jegeskaperer
dueskaperer
haneskaperer
vieskaperer
dereeskaperer
deeskaperer
8. Presens perfektum
jeghar eskapert
duhar eskapert
hanhar eskapert
vihar eskapert
derehar eskapert
dehar eskapert
2. Preteritum (Fortid)
jegeskaperte
dueskaperte
haneskaperte
vieskaperte
dereeskaperte
deeskaperte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde eskapert
duhadde eskapert
hanhadde eskapert
vihadde eskapert
derehadde eskapert
dehadde eskapert
4a. Presens futurum
jegvil/skal eskapere
duvil/skal eskapere
hanvil/skal eskapere
vivil/skal eskapere
derevil/skal eskapere
devil/skal eskapere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha eskapert
duvil/skal ha eskapert
hanvil/skal ha eskapert
vivil/skal ha eskapert
derevil/skal ha eskapert
devil/skal ha eskapert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle eskapere
duville/skulle eskapere
hanville/skulle eskapere
viville/skulle eskapere
dereville/skulle eskapere
deville/skulle eskapere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha eskapert
duville/skulle ha eskapert
hanville/skulle ha eskapert
viville/skulle ha eskapert
dereville/skulle ha eskapert
deville/skulle ha eskapert
Imperativ
Bekreftende
dueskaper
viLa oss eskapere
dereeskaper
Nektende
duikke eskaper! (eskaper ikke)
dereikke eskaper! (eskaper ikke)
Dine siste søk