Norsk-Svensk oversettelse av etter

Oversettelse av ordet etter fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

etter på svensk

etter
klokkeadjektiv efter
Avledede ord av etter
akademiker som studerer videre etter eksamen, alt etter, alt ettersom, puste lettere, anpasse etter, etterkommer, speide etter, ettertenne, ettertenning, bli liggende etter, begynne å ta etter, budsjettering, deretter, denne ettermiddagen, dø en etter en, gispe etter luft, etter bevis, etter avlagt eksamen, etter behag, etter det at, etter en lang tid, etter fødselen, etterhånd, etter middag, etter seriøs vurdering, etter omstendighetene, etter hva som sies, etter hverandre, etteraper, etter, etterbehandling, etterblitt, etterblitthet, etterbyrd, etterdatere, etterdønninger, etterfølgende, ettergiven, ettergivenhet, etterglød
etterpåklokhet, etterkommere, etterkrigs, etterbehandle, etterlate, etterlatt, etterleve, etterligger, etterlignende, ettermiddag, ettermiddagste, etternavn, ettersende, ettersatt, ettersinnet, etterskrift, etterslepende arbeid, ettersmak, ettersom, ettertenksom, etterfølger, ettertrederske, ettertrykk, ettertrykkelig, ettervern, ettertid, ettervirkning, ettervirkninger, etter ryktet, etter loven, etter min mening, etter våres mening, etikettere, falle etter, oversetterfeil, spørre etter veien, etter, gi etter, gi etter for, gripe etter, heretter, holde utkikk etter, handle etter behag, handle etter egen bedømmelse, sulte etter, pantsetter, i etterhånd, i ettermiddag, ikke gi etter, ikke være etterspurt, ikke være ettertraktet, jage etter, kjenne savn etter, kastanjetter, kjetter, kjetteri, kjettersk, snappe etter luft, koketteri, komme etter, komplettere, kompletterende, komisk ettersmak, lengte etter, lete etter, likeretter, livet etter dette, og deretter, oversetter, i ettertid, ettermiddagen, på jakt etter, piruettere, plukke opp etter, etterbarberingsvann, rette etter, rette seg etter, rettere sagt, rettergang, rettergangsadvokat, komme seg etter, rikosjettere, rote etter, sakke etter, setter, se etter, skarpretter, sende etter, skyte ned en etter en, skrive av etter, skrive etter, skrive etter touchmetoden, ettertanke, stukket av etter uhell, smyge seg etter, søke etter, springe etter, streve etter, surfe etter motorbåt, svetter, ta etter, ta til etterretning, tenke etter, tapetoppsetter, tilgang og etterspørsel, tilrettelegge etter, trakte etter, hige etter, trendsetter, uten nærmere ettertanke, ute etter, være gal etter, være helt vill etter, ligge etter, være lite etterspurt, være lite ettersøkt, være mye etterspurt, være mye ettersøkt, være på jakt etter, være fartssetter for, være ivrig etter, være som å lete etter en nål i en høystakk, være ute etter, hvoretter, ved nærmere ettertanke, brikettere, etterape, etterbetale, etterforske, etterfylle, etterfølge, ettergi, etterisolere, etterkomme, etterligne, etterlikne, etterlyse, etterplapre, etterprøve, etterse, etterspore, ettersynkronisere, ettersøke, fasettere, kokettere, lorgnettere, plettere, portrettere, skjelettere, en som higer etter, en som tar etterutdanning, etter avtale, etter hvert, etter mål, etter operasjon, etter skjønn, etterforsker, etterforskning, ettergivende, etterkrigs-, etterliknende, etternøler, etterord, etterretning, etterslekt, etterspurt, etterspørsel, etterstrebing, ettersynkronisering, ettersøkt, ettertelling, etterveie, fetter, følge etter, innberetter, kriminaletterforsker, kvegoppdretter, lengtende etter, ligge på lur etter, litt etter litt, om ettermiddagen, oppdretter, sprettert, strebe etter, søke etter neste, verdsetter, ikke ettergivende, høre etter, spesialetterforsker, fasettert, ettersyn, ettertraktet, etterlatenskap, etterlatenskaper, etternølende, etterligning, skyte en hvit pinn etter, dra etter seg, setter seg på bakbeina, veltepetter, etter i sømmene, higet etter, lengtet etter, så det kost etter, gi inn etter noter, ettermat, etterrett, etteraping, lage dubletter, etterklang, lettere, ettermæle, retterlig, være trendsetter, ute etter kunnskap
Anagram av etter
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bente", sa han etter en liten stund.
2.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
3.De norske bragder i Sarajevo er lysende veivisere for de unge. bare få er forunt å vinne olympisk gull, men idealet er der for å strekke seg etter.
4.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
5.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte, skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget.
6.Den som leiter etter tegn til gjennomslag for mellompartienes ønskemål, blir stående ganske tomhendt.
7.Den som leter etter signaler fra Regjeringen om hvordan den vil bruke denne handlefriheten, finner lite eller ingenting.
8.Det eksisterer bestemte kriterier for kringkastingens virksomhet, trukket opp etter retningslinjer som Stortinget har fastlagt.
9.Det er en så bred enighet om vårt framtidige forsvar at den bør kunne tåle de mange omprøvninger som etter hvert vil melde seg," mener Nationen.
10.Det kan eksempelvis tenkes at arbeidstakerne etter en konkurs selv kan være interessert i å fortsette driften.
11.Det nokon i tenesta etter denne lova får vita, av opplysningar som nevnt i fyrste og andre leden, skal han tegja med så langt det motsette ikkje fylgjer av gjeremålet hans etter lova.
12.Det som nå har skjedd, markerer så godt som overhodet mulig at regjeringssamarbeidet er overordnet alle og en hver sak i tiden fram til valget og etter valget også, hvis valgresultatet går i regjeringspartienes favør.
13.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
14.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
15.Etter at arbeidsgruppen har vurdert disse spørsmål, i samarbeid med de berørte sykehjem, vil de politiske organer ta endelig stilling til den fremtidige drift av Adamstuen og Solvang sykehjem.
16.Etter at jeg kom tilbake fra Mexico, har det stått klart for meg at det moderne norske livet er ugjennomtrengelig.
17.Etter det som i det aller siste er kommet frem i pressen, ser det ut til at Regionssykehuset i Trondheim har anvendt relativt restriktive retningslinjer for prøverørsmetoden.
18.Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene" politisk undergraving" og" venstrevridd" ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket" undergraver skolens verdigrunnlag".
19.Etter kvart vart dette til 17 svære folioband, eitt for kvart fylke med unntak av Finnmark, som ikkje hadde same matrikkelordning som resten av landet.
20.Etter skoletid".
21.Etter skoletid" har også store planer, så Ungdomsåret kommer ikke til å gli upåaktet hen i radioens barne og ungdomsavdeling.
22.Etter skoletid" satser på havregrøten i ukene fremover.
23.Etter skoletid" utvider til 40 minutters sendinger.
24.Etter vår mening er det hverken pengebegjærlige leger eller multinasjonale helsetjenestefirmaer som nå driver fram tanken om alternativer til den offentlig styrte og finansierte helsetjeneste," skriver Trygd og Arbeid.
25.Etter vår mening har forbundene reagert sunt", skriver Ap.s hovedorgan.
26.Etter vår mening må en valgordning først og fremst sørge for at hovedstrømningene i et valg kanaliseres inn i stortingssalen.
27.Etter vår mening må man i høy grad se de utenlandske bankene som nye sterke sentraliseringsfaktorer i norsk bankvesen.
28.Etter vår mening må noen ha vandret med skylapper gjennom de totre siste årene.
29.Etter vår oppfatning har informasjonen fått en uheldig form med en for sterk understrekning av at pasientene kan stille krav til kommunene.
30.For hvert skritt man tar, er det som all den oppsamlede lede man har vært tynget av, etter hvert blir strøket av en, og ens sjel blir frigjort liksom et sverd blir trukket ut av sliren.
Dine siste søk