Norsk-Svensk oversettelse av fast

Oversettelse av ordet fast fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fast på svensk

fast
kundeadjektiv fast
  medgivendeannet fastän
Synonymer for fast
Avledede ord av fast
Anagram av fast
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At de mangler fast bolig".
2.Balduin" - som går i fast rute mellom Kontinentet og Oslo / Fredrikstad var langt utenfor kurs da det grunnstøtte.
3.Bare fortsett - du skal vinne OL," slo Immo Kuutsa fast, den gang i Oslo for to år siden.
4.De sitter fast.
5.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
6.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
7.Det er en sentral målsetting for skolens personalpolitikk, dvs. rekruttering og tilsetting, at hovedtyngden av personalgruppen, kontorsjef, lærere og fast tilsatte forskere skal være bekjennende kristne.
8.Det må med styrke slås fast at den homofile har samme menneskeverd som ethvert annet menneske.
9.Det må slås fast som et prinsipp at egenbetaling skal være lik uansett om man går til fastlønnet lege, lege med avtale eller lege uten avtale.
10.Det nye regelverket slår fast at det er et vidt spelerom for bruk av dialekt i radio og fjernsyn.
11.Deter vår egen by, så fast og trygt den hviler, i sine åsers ly.
12.Dette slår Oslo byrett fast i en dom hvor Aftenposten er frifunnet for et erstatningskrav på 50 000 kroner.
13.Dette slår en enstemmig Oslo byrett fast i en frifinnende dom i straffesaken mot pastor Hans Bratterud.
14.Dette slås fast i den reviderte lov om statsborgerskap som trådte i kraft 1. juli 1979, og som omfatter alle de 120 nasjonaliteter i landet.
15.Dyvi Gamma" har fast avtale i første omgang ut 1984 på et oljefelt under oppstarting, og sannsynligheten taler for en forlengelse av denne kontrakten.
16.Elevene bør kunne se tilbake på sin skolegang med en viss glede," slår Lexau eftertrykkelig fast, og det er det vel neppe noen som er uenig i ?
17.Er man fullstendig grodd fast i forsteinede forestillinger på Youngstorget ?
18.Foreldrenes rett til å velge oppdragelse / påvirkning av barna er grundig slått fast i norsk skole og internasjonale konvensjoner.
19.Husimellom" er en bok som gir leseren mange gleder, slår vår anmelder fast - og han ser med forventning frem til flere prosabøker av Ove Røsbak.
20.Hvordan spikre syltetøy fast i taket.
21.Jeanne dArc" (1928) er et av filmhistoriens mest særpregede verker, det har man holdt fast ved, enda filmen bare har vært tilgjengelig som en sammenklippet kopi av kassert materiale som kom til efter at negativen brant i Berlin, og en kopi kom på avveier.
22.Jeg kan slå fast at dette ikke er en bagatellmessig sak.
23.Jeg kan uten reservasjon slå fast at jeg fullt ut deler Norges Dyrebeskyttelsesforbunds syn i denne saken.
24.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
25.Kvinner trenger ikke nødvendigvis å sitte fast i en hengemyr av oppvask, rengjøring, matlaging, kakebakst, klesstell osv., fordi de har satt barn til verden.
26.Kvinnfolk som ikkje likar øl, må ha høve til å kjøpe vin, slo Skaalen fast efter at ordfører Marie Sundt hadde lagt frem ein søknad frå Dalen kro.
27.Lovens" lange armer tok fast grep om sykkelstyret, mens restaurantbransjens representant var noe ustødig helt fra starten av.
28.Markagrensa må ligge fast.
29.Nei, nu vil vi sammen snakke, - men bare om løst og fast, og glemme det vrange og skakke, og alt som er sårt og hvast.
30.Nu måste du spänna fast dig, du kommer nog at skakas lite," sa Per Eklund med et lurt smil like før start.
Dine siste søk