Norsk-Svensk oversettelse av fise

Oversettelse av ordet fise fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fise på svensk

fise
allmennverb fisa
Synonymer for fise
Avledede ord av fise
Fler eksempler
1.Denne ukes ekstraordinære partikonferanse vil fise at i dagens Kina er det viktigere å være mer ekspert enn rød.
Liknende ord

 
 

fise som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fisefisendefeset
Indikativ
1. Presens
jegfiser
dufiser
hanfiser
vifiser
derefiser
defiser
8. Presens perfektum
jeghar feset
duhar feset
hanhar feset
vihar feset
derehar feset
dehar feset
2. Preteritum (Fortid)
jegfeis
dufeis
hanfeis
vifeis
derefeis
defeis
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde feset
duhadde feset
hanhadde feset
vihadde feset
derehadde feset
dehadde feset
4a. Presens futurum
jegvil/skal fise
duvil/skal fise
hanvil/skal fise
vivil/skal fise
derevil/skal fise
devil/skal fise
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha feset
duvil/skal ha feset
hanvil/skal ha feset
vivil/skal ha feset
derevil/skal ha feset
devil/skal ha feset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fise
duville/skulle fise
hanville/skulle fise
viville/skulle fise
dereville/skulle fise
deville/skulle fise
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha feset
duville/skulle ha feset
hanville/skulle ha feset
viville/skulle ha feset
dereville/skulle ha feset
deville/skulle ha feset
Imperativ
Bekreftende
dufis
viLa oss fise
derefis
Nektende
duikke fis! (fis ikke)
dereikke fis! (fis ikke)
Dine siste søk